FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๖ (วรรณคดีลำนำ)
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๖ (วรรณคดีลำนำ)
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099304610
หนังสือ รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๖ (วรรณคดีลำนำ)
แชร์
top
top
top
179.1 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 199 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 25
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๖ (วรรณคดีลำนำ)ภาษาไทย เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดในเรื่องราวที่น่าสนใจ สร้างกระบวนการคิดและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เด็กรักและอนุรักษ์วรรณคดีไทยซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติ

รวมแบบฝึกเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ให้รู้จักใช้ความคิดเชื่อมโยง และกระตุ้นความสนใจให้เด็กรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กรักและอนุรักษ์วรรณคดีไทย

แบบทดสอบหลากหลาย น่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน

รีวิวสินค้า : หนังสือ รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๖ (วรรณคดีลำนำ) / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top