FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๕ (วรรณคดีลำนำ)
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๕ (วรรณคดีลำนำ)
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099304542
หนังสือ รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๕ (วรรณคดีลำนำ)
แชร์
top
top
top
179.1 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 199 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 25
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099304542
 • Barcode :
  8859099304542
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1 ซม.
 • น้ำหนัก :
  500 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  200 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  02/12/62
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทที่ ๑ กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
  บทที่ ๒ กระเช้าของนางสีดา
  บทที่ ๓ วิชาเหมือนสินค้า
  บทที่ ๔ พ่อค้าจากเมาะตะมะ
  บทที่ ๕ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  บทที่ ๖ คบพาล พาลพาไปหาผิด
  บทที่ ๗ เหตุการณ์ในบ้านสวน
  บทที่ ๘ ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
  พินิจวรรณกรรม

รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๕ (วรรณคดีลำนำ)ภาษาไทย เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดในเรื่องราวที่น่าสนใจ สร้างกระบวนการคิดและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เด็กรักและอนุรักษ์วรรณคดีไทยซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติ
รวมแบบฝึกเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ให้รู้จักใช้ความคิดเชื่อมโยง และกระตุ้นความสนใจให้เด็กรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กรักและอนุรักษ์วรรณคดีไทยแบบทดสอบหลากหลาย น่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน

รีวิวสินค้า : หนังสือ รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๕ (วรรณคดีลำนำ) / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top