FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๑ (ภาษาพาที)
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๑ (ภาษาพาที)
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099304528
หนังสือ รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๑ (ภาษาพาที)
แชร์
top
top
top
224.1 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 249 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 46
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099304528
 • Barcode :
  8859099304528
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.5 ซม.
 • น้ำหนัก :
  700 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  308 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  02/12/62
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทที่ ๑ เรื่อง ใบโบก ใบบัว
  เสริมทักษะความรู้ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ สระ
  บทที่ ๒ เรื่อง ภูผา
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องอักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ ทบทวนสระ เลขไทย
  บทที่ ๓ เรื่อง เพื่อนกัน
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องอักษรสูง อักษรต่ำเพิ่มเติม สระเพิ่มเติม เลขไทยเพิ่มเติม
  บทที่ ๔ เรื่อง ตามหา
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องอักษรต่ำเพิ่มเติม สระเพิ่มเติม ทบทวนเลขไทย
  บทที่ ๕ เรื่อง ไปโรงเรียน
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องอักษรสูงเพิ่มเติม สระอือ วรรณยุกต์เอก โท
  บทที่ ๖ เรื่อง โรงเรียนลูกช้าง
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องอักษรต่ำเพิ่มเติม สระเอีย สระอัว
  บทที่ ๗ เรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเล่น
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องอักษรต่ำเพิ่มเติม สระอะ อิ อึ อุ วรรณยุกต์ตรี จัตวา
  บทที่ ๘ เรื่อง พูดเพราะ
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องอักษรต่ำเพิ่มเติม สระอำ เอา เอะ แอะ วรรณยุกต์
  บทที่ ๙ เรื่อง เกือบไป
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องทบทวน อักษรสูง กลาง ต่ำ สระโอะ, เอาะ, ออ, เออะ, เออ, เอือ
  ผันวรรณยุกต์อักษรกลาง
  บทที่ ๑๐ เรื่อง เพื่อนรู้ใจ
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องผันวรรณยุกต์ อักษรสูง แม่ ก กา และตัวสะกด แม่กง แม่กน
  บทที่ ๑๑ เรื่อง ช้างน้อยน่ารัก
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องผันวรรณยุกต์ อักษรต่ำ ตัวสะกด แม่กม แม่เกย แม่เกอว สัญลักษณ์
  เครื่องหมายและสัญญาณ
  บทที่ ๑๒ เรื่อง วันสงกรานต์
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องสงกรานต์ ผันวรรณยุกต์ อักษรกลาง สูง ต่ำ ตัวสะกด แม่กบ แม่กก

รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๑ (ภาษาพาที)ภาษาไทย เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดในเรื่องราวที่น่าสนใจ สร้างกระบวนการคิดและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง

แบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด

รวมแบบฝึกภาษาไทยด้านหลักภาษา เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ให้รู้จักใช้ความคิดเชื่อมโยง และกระตุ้นความสนใจให้เด็กรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

แบบทดสอบหลากหลาย น่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน

รีวิวสินค้า : หนังสือ รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๑ (ภาษาพาที) / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top