FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๒
แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๒
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099303835
หนังสือ แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๒
แชร์
top
top
top
249 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 58
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099303835
 • Barcode :
  8859099303835
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.7 ซม.
 • น้ำหนัก :
  750 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  332 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  06/08/62
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • ● ภาษาพาที
  บทที่ ๑ น้ำใส
  บทที่ ๒ ใจหาย
  บทที่ ๓ ครัวป่า
  บทที่ ๔ กลัวทำไม
  บทที่ ๕ ชีวิตใหม่
  บทที่ ๖ มีน้ำใจ
  บทที่ ๗ นักคิดสมองใส
  บทที่ ๘ โลกร้อน
  บทที่ ๙ รักพ่อ รักแม่
  ● แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑
  บทที่ ๑๐ เข็ดแล้ว
  บทที่ ๑๑ เด็กดี
  บทที่ ๑๒ ชาติของเรา
  ● วรรณคดีลำนำ
  บทที่ ๑ ดอกสร้อยแสนงาม
  บทที่ ๒ นิทานอ่านใหม่
  บทที่ ๓ รื่นรสสักวา
  บทที่ ๔ ไก่แจ้แซ่เสียง
  บทที่ ๕ ภาพวาดของสีเทียน
  บทที่ ๖ ห้องสมุดป่า
  ● แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒

แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๒สร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน ด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนของภาษาพาที และวรรณคดีลำนำพร้อมสรุปสาระสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคเรียน หรือสอบในสนามสอบใดๆ ประสิทธิผลของผู้เรียนก็ย่อมสูงและดีขึ้นอย่างแน่นอนพัฒนาทักษะภาษาไทย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหา และสรุปสาระสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและแม่นยำมากขึ้น

ข้อสอบทันสมัย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุมเนื้อหาทั้งภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง เหมาะกับการศึกษายุค 4.0รีวิวสินค้า : หนังสือ แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๒ / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top