FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099303675
หนังสือ ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
แชร์
top
top
top
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099303675
 • Barcode :
  8859099303675
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • น้ำหนัก :
  650 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  256 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  27/05/62
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
  บทที่ 2 การบวก การลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
  บทที่ 3 การคูณ การหาร
  บทที่ 4 การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนนับ
  บทที่ 5 เวลา
  บทที่ 6 เศษส่วน
  บทที่ 7 ทศนิยม
  บทที่ 8 มุม
  บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล
ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)จัดทำขึ้นเพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นให้ต่อเนื่องจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 ซึ่งมีเนือหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ในส่วนท้ายของแต่ละบทเรียนยังมีแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้

- ปรับเนื้อหาใหม่ตามหลักสูตรแกนกลาง ฉบับปรับปรุง 2560
- เพิ่มเติมแบบฝึกหัด
- เหมาะสำหรับฝึกทบทวนบทเรียน
- ใช้เตรียมสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน


ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.4 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เล่มนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ตามหลักสูตรแกนกลาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ได้สรุปเนื้อหา พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน และแนวข้อสอบเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนในการสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน

รีวิวสินค้า : หนังสือ ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top