FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio ฉบับสมบูรณ์
คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio ฉบับสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786164870109
หนังสือ คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio ฉบับสมบูรณ์
แชร์
top
top
top
349 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 77
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164870109
 • Barcode :
  9786164870109
 • ขนาดหนังสือ :
  17 x 22.86 ซม.
 • น้ำหนัก :
  800 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  690 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  26/03/62
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทที่ 1 ก้าวแรกก่อนเข้าสู่การพัฒนา Android Apps ด้วยภาษา JAVA
  การดาวน์โหลดและติดตั้ง JAVA SDK
  การดาวน์โหลด Android Studio
  การติดตั้ง Android SDK
  การใช้งาน Android Studio
  การสร้างโปรเจ็กต์ใน Android Studio
  ทำความรู้จักกับสภาพแวดล้อมของ Android Studio
  การสร้าง Android Emulator สำหรับทดสอบโปรเจ็กต์
  ขั้นตอนการสร้าง Android Emulator
  การทดสอบโปรเจ็กต์ด้วย Android Emulator
  การเพิ่มภาษาไทยใน Android Emulator
  ปัญหารัน Android Emulator ไม่ได้เนื่องจาก Hyper-V
  การทดสอบโปรเจ็กต์ Android Apps บนเครื่องจริง
  การเปิดและปิดโปรเจ็กต์
  วิธีการ Export โปรเจ็กต์เป็นไฟล์ ZIP

  บทที่ 2 พื้นฐานการพัฒนา Android Apps ด้วย Android Studio
  ทำความรู้จักกับ Gradle ใน Android Studio
  การแก้ไขปัญหาจากคลาส R ในขั้นต้น
  พื้นฐานการพัฒนา Android Apps
  ทำความรู้จักกับระบบ dependencies
  การกำหนดขนาด widget
  การเปิดโปรเจ็กต์ Android Studio เก่าที่มีเวอร์ชันไม่ตรงกัน
  การทดสอบโปรเจ็กต์แบบหน้าจอแหว่ง (DisplayCutout)

  บทที่ 3 ทำความรู้จักกับระบบ Layout ที่น่าสนใจ
  พื้นฐานการระบุตำแหน่งใน ConstraintLayout
  การระบุตำแหน่งด้วย Guideline
  ส่วนแสดงผลแบบ LinearLayout
  การสร้างช่องรับข้อความแบบใหม่ด้วย TextInputLayout
  การแปลง Layout เดิมเป็น ConstraintLayout
  การสร้างกรอบแจ้งข้อมูลแบบ Bottom Sheet Dialog

  บทที่ 4 การสร้างส่วนแสดงผลแบบรายการ (list) ด้วย RecyclerView
  การใช้งาน RecyclerView ร่วมกับ CardView
  การสร้างรายการใน RecyclerView ตามแนวนอน
  การสร้างรายการใน RecyclerView แบบตาราง Grid
  การแสดงข้อมูลแบบ Master Detail ด้วย RecyclerView

  บทที่ 5 ระบบเมนูและทูลบาร์
  การสร้างโปรเจ็กต์ที่มีเมนูแบบ Navigation Drawer
  พื้นฐานการปรับแต่งทูลบาร์ (Toolbar)
  การปรับแต่ง Layout ในแถบ Toolbar
  การปรับปรุง Style ให้กับทูลบาร์
  การสร้างแถบทูลบาร์แบบยืด-หดได้ (Collapse Toolbar)
  การใช้งานระบบเมนูพื้นฐาน
  การนำทางแบบ Bottom Navigation

  บทที่ 6 ทำงานกับส่วนแสดงผลหลายหน้าจอด้วย Fragment
  การปรับโครงสร้างโปรเจ็กต์ Navigation Drawer Activity ให้ใช้ส่วนแสดงผลแบบ Fragment
  การเพิ่มส่วนแสดงผลแบบ Fragment เข้ามาในโปรเจ็กต์
  การส่งข้อมูลจาก Activity ให้กับ Fragment
  การใช้งาน Bottom Navigation ร่วมกับส่วนแสดงผลแบบ Fragment

  บทที่ 7 ระบบ Runtime Permission
  Runtime Permission คืออะไร
  สิทธิ์การขอใช้อินเทอร์เน็ต
  สิทธิ์การโทร
  สิทธิ์ขอใช้กล้องและพื้นที่จัดเก็บ

  บทที่ 8 การขอใช้บริการแผนที่ Google Maps
  พื้นฐานการใช้งานแผนที่ Google Maps
  การแก้ไขปัญหาเวอร์ชันของ Play services ไม่เข้ากัน
  การใช้งานแผนที่ Google Maps กับโปรเจ็กต์ที่มีอยู่เดิม
  ทำงานกับแผนที่ขั้นต้น
  การปักหมุดตามตำแหน่งที่เรากำหนด
  ปักหมุดบนแผนที่ด้วยวิธีสัมผัสและแสดงพิกัดละติจูดกับลองจิจูด
  การล้างหมุดที่ปักอยู่บนแผนที่
  แสดงตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์
  สิทธิ์ในการขอใช้แผนที่ Google Maps
  การกำหนดชนิดของแผนที่ Google Maps
  การค้นหาที่อยู่และปักหมุดในแผนที่
  การปรับแต่ง Style ให้กับแผนที่ Google Maps
  การปรับแต่งรายละเอียดในแผนที่

  บทที่ 9 การผูกติดข้อมูล (Databinding)
  การผูกติดข้อมูล (Databinding) ใน Android Apps

  บทที่ 10 ทำงานกับระบบฐานข้อมูล SQLite ด้วย
  Android Architecture Components
  Android Architecture Components คืออะไร
  การทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูล SQLite ด้วย Room
  การนำฐานข้อมูล SQLite ออกจาก Android Emulator
  การจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล SQLite
  ภาษา SQL คืออะไร
  โครงสร้างพื้นฐานของภาษา SQL
  การจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยชุดคำสั่ง SQL
  ตัวดำเนินการ (Operators) ในภาษา SQL
  ลักษณะการใช้งานของกลุ่มคำสั่ง DML ของภาษา SQL
  การลบข้อมูลด้วยคำสั่ง DELETE
  การเพิ่มข้อมูลด้วยคำสั่ง INSERT
  การอัพเดตข้อมูลด้วยคำสั่ง UPDATE
  การเลือกดูข้อมูลด้วยคำสั่ง SELECT
  การคิวรีข้อมูลแบบไม่มีเงื่อนไข
  การคิวรีข้อมูลแบบมีเงื่อนไข
  การใช้งานคำสั่ง SELECT ร่วมกับคำสั่ง LIKE
  การจัดการข้อมูล CRUD ในฐานข้อมูล SQLite

  บทที่ 11 การจัดเก็บข้อมูลในระบบไฟล์ด้วย Shared Preferences
  การใช้งาน Shared Preferences
  การนำไฟล์ Shared Preferences ออกมาใช้งาน

  บทที่ 12 การสร้างไฟล์ apk สำหรับใช้งานจริง
  ไฟล์ apk คืออะไร
  วิธีการสร้างไฟล์ apk
  การติดตั้งไฟล์ Signed APK ในเครื่องจริง
  การสร้าง Signed APK กรณีใช้บริการแผนที่ Google Maps

  บทที่ 13 การอัพโหลดแอพฯ ขึ้น Google Play Store
  การสมัครบัญชีนักพัฒนา Google
  ขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ Signed APK ไปสู่ Google Play Store

  บทที่ 14 Workshop 1 : การสร้างแอพฯ ที่มีโฆษณาด้วย AdMob
  การสมัครขอใช้บริการ AdMob
  ทำความรู้จักกับโครงสร้างโปรเจ็กต์แบบ Google AdMob Ads Activity

  บทที่ 15 Workshop 2 : การทำระบบส่ง E-mail ในแอพฯ
  บทที่ 16 Workshop 3 : การอ่านตำแหน่ง (Location) ปัจจุบัน
หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่เริ่มต้น จบอัพโหลดแอพฯ ขึ้น Google Play Store ได้จริง อีกทั้งยังสามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ แถมโค้ดโปรแกรมทุกตัวอย่างเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจพัฒนา Android App

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์:

1.อัพเดทเวอร์ชันล่าสุด ปี 2652
2. มีตัวอย่างอธิบายทุกหัวข้อ และ Workshop พร้อมโค้ดตัวอย่างโปรแกรม
3. อธิบายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงอัพโหลดขึ้น Play Store ได้จริง

รีวิวสินค้า : หนังสือ คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio ฉบับสมบูรณ์ / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
aek_narin
ผ่านมาแล้ว 261 วัน 2 ชั่วโมง
คุณภาพดีมาก จัดส่งรวดเร็ว คุณภาพดีมาก จัดส่งรวดเร็ว คุณภาพดีมาก จัดส่งรวดเร็ว คุณภาพดีมาก จัดส่งรวดเร็ว คุณภาพดีมาก จัดส่งรวดเร็ว คุณภาพดีมาก จัดส่งรวดเร็วครับ

manat
ผ่านมาแล้ว 282 วัน 5 ชั่วโมง
source code complie ด้วย android 3.5.1 ผ่านนะครับแต่ไม่สามารถ Run บน Emulator ได้ครับ บทที่ 5 ครับ
boyd (Admin)
ผ่านมาแล้ว 282 วัน 4 ชั่วโมง
เดี๋ยวแอดจะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะให้ตอบคำถามทางอีเมลนะจ๊ะ
mosnanoi
ผ่านมาแล้ว 309 วัน 7 ชั่วโมง
โหลด code ไม่ได้
boyd (Admin)
ผ่านมาแล้ว 309 วัน 5 ชั่วโมง
แอดลองคลิกดาวน์โหลดแล้วได้นะจ๊ะ


ผิด ที่ไว้ใจ
ผ่านมาแล้ว 1 ปี
ไม่มี Source code ให้โหลดอย่างที่บอกเอาไว้
boyd (Admin)
ผ่านมาแล้ว 1 ปี
ดาวน์โหลดตรงไอคอนที่ชี้ให้จ้า


อาท
ผ่านมาแล้ว 1 ปี
ที่ download source code อยู่ตรงไหนครับ
boyd (Admin)
ผ่านมาแล้ว 1 ปี
ตามที่แอดชี้ลูกศรจ้า


คำค้นหายอดนิยม top