FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานเลขคณิต อนุบาลชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานเลขคณิต อนุบาลชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
สำนักพิมพ์ : IDC Premier / 8859161002598
หนังสือ แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานเลขคณิต อนุบาลชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
แชร์
top
top
top
55 บาท
Line

สินค้าหมด

สินค้านี้ขายไปแล้ว 53


การเรียนเลขคณิตให้ได้ผลดีจะต้องปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิต และต้องเตรียมความพร้อมด้านทักษะพื้นฐานตั้งแต่ชั้นอนุบาล แบบเรียนเลขสำหรับเด็กอนุบาลชุดนี้สร้างขึ้นมาเพื่อมุ่งให้เป็นแบบเรียนที่สนุก ง่าย และให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเน้นทักษะการนับจำนวน 1-5 การสังเกต รู้ค่า เปรียบเทียบจำนวนที่เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า รวมทั้งการอ่าน-เขียน บวก-ลบเลขได้ด้วยความเข้าใจ

แบบเรียนเลขอนุบาลที่มุ่งให้เป็นแบบเรียนที่สนุก ง่าย และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เน้นทักษะการนับจำนวน 1-5 การสังเกต การรู้ค่า การเปรียบเทียบจำนวนที่เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า รวมทั้งการอ่าน เขียน บวกและลบเลขได้ด้วยความเข้าใจรีวิวสินค้า : หนังสือ แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานเลขคณิต อนุบาลชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top