FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย อนุบาลชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย อนุบาลชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
สำนักพิมพ์ : IDC Premier / 8859161002536
หนังสือ แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย อนุบาลชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
แชร์
top
top
top


แบบฝึกทักษะพื้นฐานด้านภาษาไทย มุ่งปลูกฝังทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน และเขียนให้กับเด็กได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน โดยเรียงตามลำดับความยากง่ายของการเขียนพยัญชนะไทย เพื่อช่วยให้เด็กมีพื้นฐานและการพัฒนาด้านการฟังที่ดีและเข้าใจความหมายการพูดและสื่อความหมายจากภาพได้ สามารถจดจำและคุ้นเคยกับตัวภาษาไทยทั้งสระและพยัญชนะ จดจำคำและอ่านด้วยด้วยตนเองได้ ตลอดจนการประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อสายตาและกล้ามเนื้อมือ

แบบฝึกทักษะพื้นฐานด้านภาษาไทย เน้นทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยจัดแยกเล่มเรียงตามลำดับความยากง่ายของการเขียนพยัญชนะไทย สามารถจดจำและคุ้นเคยกับตัวภาษาไทยทั้งสระและพยัญชนะ จดจำคำและอ่านด้วยด้วยตนเองได้ ตลอดจนการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อสายตาและกล้ามเนื้อมือ

รีวิวสินค้า : หนังสือ แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย อนุบาลชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top