FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย Excel (Excel Statistic Analysis)
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย Excel (Excel Statistic Analysis)
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786162009570
หนังสือ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย Excel (Excel Statistic Analysis)
แชร์
top
top
top
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786162009570
 • Barcode :
  9786162009570
 • ขนาดหนังสือ :
  17 x 22.86 ซม.
 • น้ำหนัก :
  750 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  400 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  07/09/61
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
  บทที่ 2 เตรียม Excel ก่อนวิเคราะห์ข้อมูล
  บทที่ 3 การสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบสอบถามด้วย Excel
  บทที่ 4 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  บทที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนา
  บทที่ 6 การเลือกตัวอย่าง
  บทที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน
  บทที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
  บทที่ 9 การวิเคราะห์การถดถอย
  บทที่ 10 การทดสอบความเป็นอิสระกัน
  บทที่ 11 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
  บทที่ 12 ตัวอย่างการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติด้วย Excel


หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือประกอบการทำงานวิจัยด้วยโปรแกรม Excel ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การออกแบบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการอ่านผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ที่ต้องทำปริญญานิพนธ์ งานวิจัย เพื่อสำเร็จการศึกษา และครูอาจารย์ที่ต้องทำงานวิจัยต่างๆเป็นคู่มือประกอบการทำงานวิจัยด้วยโปรแกรม Excel
เหมาะสำหรับทำปริญญานิพนธ์และงานวิจัยๆ

จุดเด่น

1. มีตัวอย่างการทำงานวิจัยทุกคำสั่ง
2. อธิบายตั้งแต่การออกแบบแบบสอบถาม
3. ธิบายการวิเคราะห์ผลงานวิจัยรีวิวสินค้า : หนังสือ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย Excel (Excel Statistic Analysis) / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
yokarch
ผ่านมาแล้ว 2 ปี
ส่งถึงเร็ว ห่อมาดีมากๆค่ะ

สินค้าที่อยากบอกต่อ
คำค้นหายอดนิยม top