FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
Pre O-Net ป.6
Pre O-Net ป.6
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786164490840
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164490840
 • Barcode :
  9786164490840
 • ขนาดหนังสือ :
  19.5 x 25.4 ซม.
 • น้ำหนัก :
  650 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  284 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  02/07/61
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
  แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
  แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
  แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
  แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
  แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
  แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
  แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
  แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
  แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
  แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
  แบบทดสอบวิชาภาษาไทยแบบอัตนัย
  แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
  แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3


Pre O-Net ป.6

ข้อสอบทันสมัย พร้อมอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้แม่นยำและรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง จากจำนวนข้อสอบที่จัดแบ่งเป็นชุด และมีจำนวนข้อใกล้เคียงกับข้อสอบจริง เพื่อจำลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับการสอบจริงมากที่สุด


การสอบ O Net เป็นการสอบที่มีความสำคัญต่อทั้งตัวผู้เรียนและสถานศึกษา

หนังสือ Pre O Net ป.6 จึงได้ทำการออกแบบแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ในการฝึกทักษะ ก่อนลงสนามสอบจริง โดยแนวข้อสอบจะเน้นการฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐รีวิวสินค้า : หนังสือ Pre O-Net ป.6 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top