FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๑
หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๑
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099302821
หนังสือ หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๑
แชร์
top
top
top
100 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 68
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099302821
 • Barcode :
  8859099302821
 • ขนาดหนังสือ :
  21 x 29 ซม.
 • น้ำหนัก :
  250 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  92 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  12/06/61
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • เรียนรู้พยัญชนะไทย ก – ฮ พร้อมกิจกรรมที่ ๑-๒๑
  เรียนรู้สระไทย พร้อมกิจกรรมที่ ๒๒-๓๕
  เรียนรู้เลขไทย ๐ – ๙ พร้อมกิจกรรมที่ ๓๖-๓๘
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๑ พร้อมกิจกรรมที่ ๓๙-๔๑
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๒ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๒-๔๔
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๓ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๕-๔๗
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๔ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๘-๕๐
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๕ พร้อมกิจกรรมที่ ๕๑-๕๓
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๖ พร้อมกิจกรรมที่ ๕๔-๕๖
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๗ พร้อมกิจกรรมที่ ๕๗-๕๙
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๘ พร้อมกิจกรรมที่ ๖๐-๖๒ภาษามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะเด็กจำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อความหมาย การคิด จินตนาการ การแสดงออก การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และสังคม

จากการตระหนักถึงความสำคัญนี้ เราจึงได้พัฒนาแบบฝึกให้เหมาะสมกับวัย เข้าใจง่าย และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาไทยจากเรื่องราวรอบตัว ผ่านหัวข้อสำคัญ อาทิ พยัญชนะและสระไทย อีกทั้งยังได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๑-๘ จำนวน ๘๐ คำ โดยเนื้อหานั้นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐

เด็กๆจะได้ เรียนรู้พยัญชนะ สระ
และเลขไทยไปพร้อมกับคำศัพท์พื้นฐานที่เด็กอนุบาลต้องรู้

จุดเด่นของหนังสือหนูรักภาษาไทย อนุบาล ๑

กิจกรรมเสริมทักษะเหมาะกับวัย และความสนใจของเด็ก ทันสมัย หลากหลาย ไม่น่าเบื่อ ใช้ภาพเชื่อมโยงกับเนื้อหาให้เด็กเข้าใจง่าย อ่านออกเขียนได้ด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่แค่ท่องจำรีวิวสินค้า : หนังสือ หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๑ / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top