FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง สี รูปร่าง รูปทรง และสมมาตร
แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง สี รูปร่าง รูปทรง และสมมาตร
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099302876
หนังสือ แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง สี รูปร่าง รูปทรง และสมมาตร
แชร์
top
top
top
99 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 62


แบบฝึกในเล่มนี้ได้บูรณาการเนื้อหารายวิชาต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาอังกฤษให้สอดคล้องกัน โดยสอดแทรกเข้ามาอยู่ในหัวเรื่องหลักคือ สี รูปร่าง รูปทรงและสมมาตร ช่วยทำให้เด็กมีโอกาสได้ใช้ความคิด ประสบการณ์ความสามารถในการพัฒนาทักษะหลากหลายด้าน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบบรรณานิทัศน์ : ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัย ด้วยแบบฝึกบูรณาการทักษะที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560รีวิวสินค้า : หนังสือ แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง สี รูปร่าง รูปทรง และสมมาตร / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top