FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
สรุปสูตรเข้มเต็ม max คณิต ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
สรุปสูตรเข้มเต็ม max คณิต ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786162008740
หนังสือ สรุปสูตรเข้มเต็ม max คณิต ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
แชร์
top
top
top
99 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 22


เน้นสูตรเพื่อการเตรียมตัวสอบตั้งแต่ระดับสอบโรงเรียน
จนไปถึงสอบ TCAS มีคำอธิบายสูตร และทฤษฎีบทคณิตศาสตร์ด้วยภาษาพูด เพื่อความเข้าใจที่ง่ายยิ่งขึ้น อารมณ์เหมือนมีคนสอน มีตัวอย่างการใช้สูตร และเทคนิคในตัวอย่างแนวข้อสอบจริงทั้งในบทและท้ายเล่มจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

1. เป็นสรุปสูตรที่มีการอธิบายตัวอย่างการใช้สูตร)
2. เสริมด้วยแนวข้อสอบจริงที่พบบ่อย)
3. อธิบายนิยาม และทฤษฎีด้วยข้อความที่เข้าใจง่าย)
4. เน้นจุดสำคัญ และจุดที่น้องๆ มักผิดบ่อยในข้อควรรู้ และข้อควรระวัง)
รีวิวสินค้า : หนังสือ สรุปสูตรเข้มเต็ม max คณิต ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
มานิตา
ผ่านมาแล้ว 2 ปี
สีสันสวยงามน่าอ่าน รู้สึกไม่เบื่อดีค่ะ ชอบตรงที่มีรูปแบบการออกสอบว่าเรื่องไหนออกกี่ % ในข้อสอบแต่ละประเภทซึ่งมันช่วยทุ่นแรงในการเตรียมตัวได้เยอะเลยค่ะ
คำค้นหายอดนิยม top