FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ติวสอบ ป.1
ติวสอบ ป.1
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786164490352หนังสือ “ติวสอบ ป.1” เล่มนี้

จัดทำขึ้นครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง


การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

ซึ่งเนื้อหาภายในหนังสือประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่สำคัญ แบบฝึกหัดที่หลากหลาย และแบบทดสอบวัดความเข้าใจ เพื่อให้นักเรียนทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา และเพิ่มทักษะในวิชาต่างๆ ให้มากขึ้น

รีวิวสินค้า : หนังสือ ติวสอบ ป.1 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
สินค้าที่อยากบอกต่อ
asdasdasdasddasasdasd
คำค้นหายอดนิยม top