FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการคูณ
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099302357
หนังสือ แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการคูณ
แชร์
top
top
top
สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เสริมความรู้เรื่องการคูณให้แก่เด็ก


โดยพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือคุณครูช่วยแนะนำให้เด็กเกิดความเข้าใจเรื่องสูตรคูณที่อธิบายไว้ในช่วงต้นของเนื้อหา จากนั้นให้เด็กท่องสูตรจนคล่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในหา

คำตอบจากโจทย์ชนิดต่างๆ อาทิ
การคูณแนวตั้ง แนวนอน หรือโจทย์ปัญหาการคูณได้อย่างแม่นยำ และถูกวิธี


เมื่อเด็กมีทักษะพื้นฐานที่แม่นยำแล้ว จะทำให้เด็กเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆ ในระดับที่ยากและซับซ้อนขึ้นได้โดยง่าย
รีวิวสินค้า : หนังสือ แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการคูณ
คำค้นหายอดนิยม top