FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786162369575
หนังสือ ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6
แชร์
top
top
top


สรุปเนื้อหาเข้มข้นครอบคลุมทุกบทในวิชาวิทยาศาตร์ ระดับชั้น ป.6 พร้อมแบบฝึกทบทวนและแนวข้อสอบ สสวท.

ให้นักเรียนได้ทำการประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเอง ก่อนนำเทคนิคที่ได้จากการฝึกฝนเหล่านั้นไปใช้ในการทำข้อสอบของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสนามสอบจริงเทคนิคในการทำข้อสอบต้องเกิดจากการเรียนรู้ค้นคว้าและทำความเข้าใจบทเรียนต่างๆ จนผลึกแล้วค้นหาแนวทางแก้ไขโจทย์ต่างๆ ด้วยตนเอง สั่งที่ได้จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ไม่ว่าโจทย์เหล่านั้นจะถูกพลิกแพลงออกมาเป็นรูปแบบใดเพราะนักเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับตนเองได้แล้วรีวิวสินค้า : หนังสือ ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6
อรอุมา
ผ่านมาแล้ว 132 วัน 0 ชั่วโมง
สรุปเข้าใจง่าย ไม่เยิ่นเย้อ รูปประกอบทำให้น่าอ่าน แบบฝึกหัดเยอะดี เนื้อหาไม่หนักจนเกินไป น้องไม่งอแงเลยค่ะ ชอบ ๆ
คำค้นหายอดนิยม top