FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786162369575
หนังสือ ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6
แชร์
top
top
top
สรุปเนื้อหาเข้มข้นครอบคลุมทุกบทในวิชาวิทยาศาตร์ ระดับชั้น ป.6
พร้อมแบบฝึกทบทวนและแนวข้อสอบ สสวท.

ให้นักเรียนได้ทำการประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเอง ก่อนนำเทคนิคที่ได้จากการฝึกฝนเหล่านั้นไปใช้ในการทำข้อสอบของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสนามสอบจริง
รีวิวสินค้า : หนังสือ ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6
คำค้นหายอดนิยม top