FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786162369568
หนังสือ ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3
แชร์
top
top
top
นักเรียนสามารถนำบทสรุป และโจทย์ที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับเรื่องราวหรือในหนังสือเล่มนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างฐานความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาและคณิตศาสตร์ของตนให้เพิ่มขึ้น

โดยนักเรียนต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้การทำข้อสอบปกติ
มาประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบ จนได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
และเป็นที่น่าพอใจก่อนลงสู้ในสนามสอบจริง
รีวิวสินค้า : หนังสือ ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3
สินค้าที่อยากบอกต่อ
คำค้นหายอดนิยม top