FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
Chemistry : หลักเคมี ม.ปลาย 4-5-6 ฉบับสมบูรณ์
Chemistry : หลักเคมี ม.ปลาย 4-5-6 ฉบับสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786162369483
หนังสือ Chemistry : หลักเคมี ม.ปลาย 4-5-6 ฉบับสมบูรณ์
แชร์
top
top
top
Chemistry: หลักเคมี ม.ปลาย 4-5-6 ฉบับสมบูรณ์ หนังสือเรียน พร้อมแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เหมาะสำหรับทั้งใช้เตรียมสอบในห้องเรียนเพื่อเพิ่ม GPA ชั้น ม.4-6
เตรียมสอบ PAT2, กสพท และโควต้า สายวิทยาศาสตร์ของสถาบันต่างๆ

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มีเนื้อหาที่สำคัญในวิชาเคมีสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตรงตามแนวข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ โดยเฉพาะหลักสำคัญที่ออกข้อสอบเสมอๆ แยกบทสรุป แผนภาพ สะดวกในการจดจำ เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆได้เป็นอย่างดี ทั้งยังประกอบด้วยแบบทดสอบเสริมทักษะพร้อม เฉลย โจทย์ฝึกประสบการณ์เพื่อเสริมความแม่นยำพร้อมเฉลย จึงเหมาะสำหรับเป็นคู่มือเตรียมสอบเก็บคะแนน สอบประจำภาค สอบ O-net, Pat และสอบเข้ามหาวิทยาลัยในทุกสถาบัน รวมทั้งใช้เสริมพื้นฐานความรู้ในวิชาเคมีสำหรับผู้เรียนวิชานี้ วิชาเคมีเป็นวิชาที่จำเป็นจะต้องอาศัยความเข้าใจและการทบทวนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในการจดจำสูตรต่าง ๆ ถ้านักเรียนมีความอดทนและพากเพียรอยู่เป็นประจำก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาอย่างแน่นอนในอนาคต

รีวิวสินค้า : หนังสือ Chemistry : หลักเคมี ม.ปลาย 4-5-6 ฉบับสมบูรณ์ / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
Ball
ผ่านมาแล้ว 77 วัน 6 ชั่วโมง
ได้หนังสือแล้วนะครับ สภาพดีครับ
ให้ 5 ดาวครับ


คำค้นหายอดนิยม top