FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
คู่มือสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786162369506
หนังสือ คู่มือสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
แชร์
top
top
top
คู่มือสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นที่นิยม และเป็นที่สนใจมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา นั่นก็เพราะ มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย เลือกที่จะเรียนสายศิลป์ กันมากขึ้น

ในส่วนของวิชาชีพ อาชีพมักคุเทศน์ ไกด์
ที่รับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส ก็เป็นอาชีพ และวิชาชีพที่มีมากขึ้น

ตามกระแสนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นทุกปี
เมื่อเป็นเช่นนี้ การเรียน และทำความเข้าใจในภาษาฝรั่งเศส จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในส่วนของ การปูพื้นฐานความรู้ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สามารถนำไปใช้งานในการเรียน อ่านเสริม ทบทวนตำรา

รวมถึงงานวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ต้องสร้างความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส หรือทำธุรกิจกับชาวฝรั่งเศส สามารถสนทนา สื่อความหมาย สร้างสัมพันธ์ได้อย่าง อย่างกระชับ รวดเร็ว ฉับไว เข้าใจง่าย จำง่าย ใช้ได้จริง ถูกต้องตามหลักภาษาฝรั่งเศส จะทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นผลงานคู่มือสนทนาภาษาฝรั่งเศส จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา โดยคณาจารย์ ผู้มีความชำนาญทางด้านภาษาฝรั่งเศส และปัจจุบันยังคงสอนภาษาฝรั่งเศส อยู่ในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ได้อย่างครบถ้วนในหลักการ และแนวทางการสนทนา ดังเนื้อหาที่ผ่านการวิเคราะห์และคัดกรองมาอย่างดี ทั้งสำหรับผู้ที่ต้องใช้เรียน และผู้ที่ต้องใช้ในการทำงาน


รีวิวสินค้า : หนังสือ คู่มือสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
คำค้นหายอดนิยม top