Promotion
โปรโมชั่น เซตสุดคุ้มนิทานเกมคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็ก ลด 35%


โปรโมชั่นยกเซตสุดคุ้ม !!!

ฝึกพื้นฐานคณิตให้ลูก เริ่มได้จากนิทาน เป็นคำโปรยที่ไม่เกินจริง เพราะการเรียนคณิตศาสตร์ในหลาย ๆ ครั้ง
สร้างความเบื่อหน่ายให้กับเด็ก ๆ แต่หนังสือนิทานเกมคณิตศาสตร์ จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้ลูกของเรา 
สนใจในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น และ ในวันนี้เรามีโปรดี ๆ มาแนะนำให้กับพ่อแม่ทุกท่านแบบคุ้ม ๆ จุก ๆ


โปรโมชั่น เซตสุดคุ้ม : หนังสือนิทานเกมคณิตศาสตร์ (10 เล่ม)

ซื้อยกเซต 780 บาท จากปกติ 1,200 บาท

ระยะเวลาจัดโปรโมชั่น " ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย 2565 " เท่านั้น!


เรามาดูกันดีกว่าว่าภายใน เซตสุดคุ้ม : หนังสือนิทานเกมคณิตศาสตร์ (10 เล่ม) นี้ประกอบไปด้วยหนังสือเล่มไหนบ้าง 

หนังสือ นิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม 1 

เริ่มด้วยหนังสือเล่มแรก หนังสือ นิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม 1 โคอาล่าน้อยเรียนรู้เรื่องเวลา

หนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มทักษะพื้นฐานอย่างหนึ่งของคณิตศาสตร์ ที่ทำให้เรียนรู้จัก เวลาง่ายๆ เรียนรู้เรื่องเข็มสั้นบอกชั่วโมง และเข็มยาวบอกนาที และตัวเลข 1-12 เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้อย่างสนุกผ่านตัวละครที่สดใสน่ารักชวนให้น่าอ่าน เหมาะสำหรับให้คุณแม่คุณพ่ออ่านให้ฟังอย่างสนุกสนานด้วยกันในทุกๆวัน

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. นิทานที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการจำแนกประเภท
2. เป็นนิทานสองภาษา ไทย- อังกฤษ เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เข้าใจง่าย เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาอย่างมีความสุข
3. เนื้อหาชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย พร้อมเรื่องราวแสนสนุก ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจง่ายสนุกสนานกันทั้งครอบครัว
4. มีคาแรคเตอร์ที่น่ารัก สดใส สีสันภายในเล่มนวลตาชวนให้น่าอ่าน

หนังสือ นิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม 2 

เล่มต่อมา หนังสือ นิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ผู้พิทักษ์แกะน้อยเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบ 

หนังสือเล่มนี้จะทำให้เด็ก ๆ รู้จักใช้คำศัพท์ เช่น สั้น ยาว สูง หนัก เบา และระยะ รู้จักการชั่งน้ำหนักจากการสังเกตหรือการประมาณอย่างคร่าว ๆ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้อย่างสนุกผ่านตัวละครที่สดใสน่ารักชวนให้น่าอ่าน

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. นิทานที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการจำแนกประเภท
2. เป็นนิทานสองภาษา ไทย- อังกฤษ เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เข้าใจง่าย เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาอย่างมีความสุข
3. เนื้อหาชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย พร้อมเรื่องราวแสนสนุก ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจง่ายสนุกสนานกันทั้งครอบครัว
4. มีคาแรคเตอร์ที่น่ารัก สดใส สีสันภายในเล่มนวลตาชวนให้น่าอ่าน

หนังสือ นิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม 3 

เล่มที่ 3 หนังสือ นิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม 3 ตุ่นน้อยมูมู่เรียนรู้เรื่องทิศทาง

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ซึมซับเรื่องของทิศทางซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานอย่างหนึ่งของคณิตศาสตร์ ที่ทำให้เรียนรู้ ทิศทางซ้าย และขวา หรือจะเป็นพื้นที่
ที่มีความตื้น ลึก กว้าง แคบ

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. นิทานที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการจำแนกประเภท
2. เป็นนิทานสองภาษา ไทย- อังกฤษ เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เข้าใจง่าย เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาอย่างมีความสุข
3. เนื้อหาชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย พร้อมเรื่องราวแสนสนุก ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจง่ายสนุกสนานกันทั้งครอบครัว
4. มีคาแรคเตอร์ที่น่ารัก สดใส สีสันภายในเล่มนวลตาชวนให้น่าอ่าน

หนังสือ นิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม 4 

เล่มที่ 4 หนังสือ นิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม 4 บ้านฟักทองของมดกับจิ้งหรีดเรียนรู้เรื่องนับเลข

หนังสือเล่มนี้จะเด่นในเรื่องของการสอนให้รู้วิธีการนับเลขอย่างมีความหมายเช่น การนับตามลำดับตั้งแต่
1 – 10 หรือมากกว่านั้น เด็ก ๆ สามารถฝึกนับเลขตามรูปภาพหรือของสิ่งของได้โดยง่าย

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. นิทานที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการจำแนกประเภท
2. เป็นนิทานสองภาษา ไทย- อังกฤษ เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เข้าใจง่าย เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาอย่างมีความสุข
3. เนื้อหาชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย พร้อมเรื่องราวแสนสนุก ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจง่ายสนุกสนานกันทั้งครอบครัว
4. มีคาแรคเตอร์ที่น่ารัก สดใส สีสันภายในเล่มนวลตาชวนให้น่าอ่าน

หนังสือ นิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม 5 

เล่มที่ 5 นิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม 5 ช้างปังปอนด์กับกระต่ายน้อยดีดี้เรียนรู้เรื่องขนาด

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ เรียนรู้จัก เรื่องของขนาด เล็ก ใหญ่ รู้จักการเปรียบเทียบหรือกะประมาณด้วยสายตา

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. นิทานที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการจำแนกประเภท
2. เป็นนิทานสองภาษา ไทย- อังกฤษ เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เข้าใจง่าย เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาอย่างมีความสุข
3. เนื้อหาชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย พร้อมเรื่องราวแสนสนุก ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจง่ายสนุกสนานกันทั้งครอบครัว
4. มีคาแรคเตอร์ที่น่ารัก สดใส สีสันภายในเล่มนวลตาชวนให้น่าอ่าน

หนังสือ นิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม 6 

เล่มที่ 6 หนังสือ นิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม 6 เคนนี่เรียนรู้เรื่องการจำแนกประเภท

หนังสือเล่มนี้จะให้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการจำแนกประเภท สิ่งที่เหมือนกัน และต่างกัน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. นิทานที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการจำแนกประเภท
2. เป็นนิทานสองภาษา ไทย- อังกฤษ เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เข้าใจง่าย เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาอย่างมีความสุข
3. เนื้อหาชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย พร้อมเรื่องราวแสนสนุก ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจง่ายสนุกสนานกันทั้งครอบครัว
4. มีคาแรคเตอร์ที่น่ารัก สดใส สีสันภายในเล่มนวลตาชวนให้น่าอ่าน

หนังสือ นิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม 7

เล่มที่ 7 หนังสือนิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม 7 จีโน่เรียนรู้เรื่องการวัดระยะ

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบ และการวัด สั้นกว่า ยาวกว่า และการประมาณอย่างคร่าวๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. นิทานที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการจำแนกประเภท
2. เป็นนิทานสองภาษา ไทย- อังกฤษ เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เข้าใจง่าย เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาอย่างมีความสุข
3. เนื้อหาชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย พร้อมเรื่องราวแสนสนุก ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจง่ายสนุกสนานกันทั้งครอบครัว
4. มีคาแรคเตอร์ที่น่ารัก สดใส สีสันภายในเล่มนวลตาชวนให้น่าอ่าน

หนังสือ นิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม 8 

เล่มที่ 8 หนังสือนิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม 8 ลูก้าเรียนรู้เรื่องแบบรูป และความสัมพันธ์

หนังสือเล่มนี้จะให้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการจัดหมวดหมู่ และสี ได้รู้จักการสังเกตลักษณะต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เรียนรู้อย่างสนุกผ่านตัวละครที่สดใสน่ารักชวนให้น่าอ่าน

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. นิทานที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการจำแนกประเภท
2. เป็นนิทานสองภาษา ไทย- อังกฤษ เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เข้าใจง่าย เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาอย่างมีความสุข
3. เนื้อหาชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย พร้อมเรื่องราวแสนสนุก ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจง่ายสนุกสนานกันทั้งครอบครัว
4. มีคาแรคเตอร์ที่น่ารัก สดใส สีสันภายในเล่มนวลตาชวนให้น่าอ่าน

หนังสือ นิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม 9 

เล่มที่ 9 นิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม 9 โจอี้เรียนรู้เรื่องการบวก และลบ

หนังสือเล่มนี้จะทำให้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการหาผลบวก และลบ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยที่สำคัญที่สุ

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. นิทานที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการจำแนกประเภท
2. เป็นนิทานสองภาษา ไทย- อังกฤษ เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เข้าใจง่าย เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาอย่างมีความสุข
3. เนื้อหาชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย พร้อมเรื่องราวแสนสนุก ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจง่ายสนุกสนานกันทั้งครอบครัว
4. มีคาแรคเตอร์ที่น่ารัก สดใส สีสันภายในเล่มนวลตาชวนให้น่าอ่าน

หนังสือ นิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม 10

เล่มสุดท้ายกับหนังสือ นิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม 10 สตีฟเรียนรู้เรื่องรูปทรง

หนังสือ จะทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วงกลมสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงรี และรูปทรงอื่นๆ ผ่านสิ่งของรอบตัว ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เรียนรู้อย่างสนุกผ่านตัวละครที่สดใสน่ารักชวนให้น่าอ่าน

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. นิทานที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการจำแนกประเภท
2. เป็นนิทานสองภาษา ไทย- อังกฤษ เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เข้าใจง่าย เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาอย่างมีความสุข
3. เนื้อหาชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย พร้อมเรื่องราวแสนสนุก ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจง่ายสนุกสนานกันทั้งครอบครัว
4. มีคาแรคเตอร์ที่น่ารัก สดใส สีสันภายในเล่มนวลตาชวนให้น่าอ่าน


เป็นยังไงกันบ้างสำหรับ โปรโมชั่นดี ๆ แบบนี้ที่ทางเราเอามาแนะนำคุณพ่อคุณแม่ทุกคน

และตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
บอร์ดบุ๊ค คึกคักวุ่นวาย แล่นเรือในทะเล
฿280
บอร์ดบุ๊ค คึกคักวุ่นวาย นักขุดดิน
฿280
บอร์ดบุ๊ค คึกคักวุ่นวาย ไปเที่ยวทะเล
฿280
บอร์ดบุ๊ค คึกคักวุ่นวาย ในอู่ซ่อมรถ
฿280
บอร์ดบุ๊ค คึกคักวุ่นวาย ลูกสิงโตน้อย
฿280