Promotion
สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 11,703 อัตรา ประกาศภายใน 27 เม.ย.64 พร้อมรับสมัคร 5-11 พ.ค.64

แผนดำเนินงานการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ สพฐ.เปิดสอบแข่งขันครูผู้ช่วยรอบทั่วไป ปี 2564

1) การคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ว 16/2557, ว 17/2557 

จำนวน 4,606 อัตรา     

ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.2564

2) คัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

จำนวนอัตราว่าง (อยู่ระหว่างสำรวจภายในเดือน ก.พ.2564)    

ช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.2564

3) สอบแข่งขันตำแหน่งข้าราชการ ก.พ. ว 17/2556  

จำนวน 65 อัตรา     

ช่วงเดือน เม.ย.-ก.ค.2564

4) สอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ว 14/2563 

จำนวน 11,703 อัตรา     

ช่วงเดือน เม.ย.-ก.ค.2564

5) สอบแข่งขันตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ว 27/2555 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/435 ลว.23 ธ.ค.2563    

จำนวนอัตราว่าง (รอสำรวจในเดือน เม.ย.2564)     

ช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค.2564

6) คัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา    

จำนวน 4,606 อัตรา     

ช่วงเดือน อยู่ระหว่าง ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนการคัดเลือก และหลักเกณฑ์การคัดเลือก

7) คัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์    

จำนวน 1,606 อัตรา     

ช่วงเดือน อยู่ระหว่าง ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนการคัดเลือก และหลักเกณฑ์การคัดเลือก

แผนดำเนินงานการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1)
แผนดำเนินงานการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2)

ขอบคุณข้อมูลจาก : ครูวันดี // สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


แนะนำหนังสือ


หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ฉบับครบเครื่อง อัปเดตครั้งที่ 5

เตรียมสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ทั้งรอบทั่วไปและรอบกรณีพิเศษ สรุปทุกเนื้อหาสำคัญ และเก็งข้อสอบอย่างตรงจุด สรุปเนื้อหาสอบครูผู้ช่วยแบบตรงประเด็น เก็งข้อสอบอย่างตรงจุด 


หนังสือ ติวเข้มสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน

- คู่มือเตรียมสอบ สอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ในสังกัด สพฐ. ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหมวดการสอบ ได้แก่ ความรอบรู้, ความสามารถทั่วไป คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา รวมทั้งแนวข้อสอบที่คัดพิเศษสำหรับผู้อ่าน โดยเน้นข้อสอบที่ออกบ่อยและข้อสอบใหม่ๆ

- ตรงตามหลักสูตรการสอบ ของ กศจ. ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ทั้งในรอบทั่วไปและกรณีพิเศษแนวข้อสอบทุกหมวดวิชา ทั้ง ภาค ก และ ข ครบสมบูรณ์ ใน 1 เล่ม


หนังสือ เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ภาค ก. และ ข. อัปเดตครั้งที่ 2

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ทั้งรอบทั่วไปและรอบกรณีพิเศษ ครบทุกหมวดการสอบ ได้แก่ ความรอบรู้, ความสามารถทั่วไป คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา


หนังสือ ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก (ฉบับสมบูรณ์)

ติวสอบ ครผู้ช่วย ภาค ก (ฉบับสมบูรณ์) ได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์สอนมาเป็นเวลา 30 ปี ได้สรุปเนื้อหาเป็นเรื่องๆ พร้อมข้อสอบกว่า 850 ข้อ และมีเฉลยละเอียดเพื่อทบทวนความเข้าใจ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าห้องสอบด้วยความมั่นใจ และสอบได้อย่างแน่นอน

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

1. ความรอบรู้

2. ความสามารถทั่วไป

3. คุณธรรม จริยธรรม อุมการณ์ความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

"เจาะประเด็น เน้นข้อสอบ ครบทุกสนามสอบในเล่มเดียว"


หนังสือ แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ครูผู้ช่วย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

แนวข้อสอบที่วิเคราะห์จากข้อสอบจริงซึ่งออกบ่อยในแต่ละครั้ง จัดทำขึ้นมาให้ลองทำโจทย์ ซึ่งใกล้เคียงกับข้อสอบจริงที่สุด เพื่อสร้างโอกาสในการสอบผ่ายได้สูงมาก

เป็นการจัดทำแนวข้อสอบที่ใกล้เคียง กับข้อสอบจริงในสนามสอบ ที่ออกบ่อยในทุกๆ ครั้งที่มีการสอ มารวมกันเอาไว้ในเล่มนี้ จึงเป็นจุดขายที่ว่าหากผู้อ่านท่านใดได้อ่าน ได้ทบทวน ได้ทดลองทำโจทย์แล้ว จะเกิดวามคุ้นเคยกับข้อสอบที่ออกสอบในสนามสอบจริง จะส่งผลให้โอกาสในการทำข้อสอบได้ถูกต้องสูงมาก อันจะนำไปสู่การสอบผ่าน ได้มากกว่าหนังสือเล่มอื่นๆ


หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ สอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ในสังกัด สพฐ. ฉบับสมบูรณ์

"คู่มือเตรียมสอบ สอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ในสังกัด สพฐ. ฉบับสมบูรณ์" ครบทุกหมวดการสอบ ได้แก่ ความรอบรู้, ความสามารถทั่วไป คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา รวมทั้งแนวข้อสอบที่คัดพิเศษสำหรับผู้อ่าน โดยเน้นข้อสอบที่ออกบ่อยและข้อสอบใหม่ๆ

จุดเด่นของ

คู่มือเตรียมสอบ สอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ในสังกัด สพฐ. ฉบับสมบูรณ์ สำหรับสอบเข้าสังกัด สพฐ. ครบทุกหมวดการสอบ รวมทั้งแนวข้อสอบที่คัดพิเศษสำหรับผู้อ่าน โดยเน้นข้อสอบที่ออกบ่อยและข้อสอบใหม่ๆ เฉลยละเอียดทุกข้อ


หนังสือ เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เล่ม 3 ( วิชาคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ และมาตรฐานวิชาชีพ ) ฉบับสมบูรณ์

สรุปเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญ ตรงตามพระราชบัญญัติและระเบียบใหม่ล่าสุด พร้อมแนวข้อสอบครอบคลุมทุกหัวข้อที่ใช้สอบ เน้นจุดสำคัญ เพื่อให้สามารถจดจำและทำข้อสอบได้จริง

จุดเด่น

1. มีทั้งเนื้อหาและแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ

2. เขียนจากประสบการณ์ผู้สอบผ่านจริง

3. ครอบคลุมทุกสนามสอบ


สนใจสั่งซื้อ หนังสือสอบ ครูผู้ช่วย หรือ ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com