FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

9 วิชาสามัญ สำคัญอย่างไรใน TCAS #dek64 ต้องรู้!!
แชร์
top
top
top

9 วิชาสามัญสำคัญยังไงใน TCAS

9 วิชาสามัญสำคัญยังไงใน TCAS #dek64 ต้องรู้ !!!!

9 วิชาสามัญ คือ อะไร

9 วิชาสามัญ คือ อะไร

คือ ข้อสอบกลางจัดสอบโดย สทศ และมักจะสอบเป็นสนามสอบสุดท้ายใน TCAS ข้อสอบรูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 90 นาที 100 คะแนน

9 วิชาสามัญ มีวิชาอะไรบ้าง

9 วิชาสามัญ มีวิชาอะไรบ้าง

รหัส 09 ภาษาไทย 50 ข้อ

รหัส 19 สังคมศึกษา 50 ข้อ

รหัส 29 ภาษาอังกฤษ 80 ข้อ

รหัส 39 คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม) 30 ข้อ

รหัส 49 ฟิสิกส์ 25 ข้อ

รหัส 59 เคมี 50 ข้อ

รหัส 69 ชีววิทยา 80 ข้อ

รหัส 89 คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน) 30 ข้อ

รหัส 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 50 ข้อ

9 วิชาสามัญ ใช้กับ TCAS รอบไหน

9 วิชาสามัญ ใช้กับ TCAS รอบไหน

- TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา บางโครงการที่ใช้คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ

- TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รอบนี้จะเน้นใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ และ GAT/PAT

- TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

9 วิชาสามัญ ใช้กับคณะไหนบ้าง

9 วิชาสามัญ ใช้กับคณะไหนบ้าง

คณะสาขาทางสายวิทย์ ส่วนมากจะใช้ 7 วิชาสามัญ คือ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

คณะสาขาทางสายศิลป์ มักจะใช้ วิชาสามัญ 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะสายศิลป์ กลุ่มที่ไม่ใช่ วิทย์-คณิต มักจะใช้ วิชาสามัญ 3 วิชา คือ ภาษาไทย สังคม และ อังกฤษ

9 วิชาสามัญ เตรียมตัวยังไงดี

9 วิชาสามัญ เตรียมตัวยังไงดี

ศึกษาประเด็นที่ออกสอบแต่ละวิชาให้ครบถ้วน Focus การอ่านให้ตรงจุด ที่สำคัญฝึกทำข้อสอบข้อเยอะ

***สำหรับน้อง ๆ ที่อ่านมาจนถึงตอนนี้แล้วคงจะรู้แล้วใช่ไหมครับ ว่า 9 วิชาสามัญ สำคัญมากขนาดไหน***


แนะนำหนังสือ


หนังสือ เตรียมสอบเข้ม 9 วิชาสามัญ รวมทุกวิชา มั่นใจเต็ม 100

หนังสือ เตรียมสอบเข้ม 9 วิชาสามัญ รวมทุกวิชา มั่นใจเต็ม 100

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมรวมแนวข้อสอบที่อ้างอิงจากรูปแบบล่าสุดจาก สทศ. ครบทั้ง 9 วิชา (คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสร์ทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา)

ประกอบด้วยแนวข้อสอบเสมือนจริงวิชาละ 2 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด ทบทวนในระยะเวลาที่จำกัด สามารถเก็บคะแนนสูงสุดทุกวิชาในสนามสอบวิชาสามัญ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะและมหาวิทยาลัยของระบบ TCAS ทุกรอบ

จุดเด่นของเล่ม

1. แนะนำระบบ TCAS ทำรู้จักกับสนามสอบวิชาสามัญ เพื่อการเตรียมตัวที่ตรงจุด

2. แนวข้อสอบเสมือนจริง อ้างอิงจากรูปแบบ สทศ. ปีล่าสุด ครบทั้ง 9 วิชา

3. เฉลยละเอียด ทบทวนเนื้อไปในตัว เข้าใจได้ง่ายในระยะเวลาที่จำกัด


หนังสือ แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญทุกวิชา ทำได้สอบได้ 100%

หนังสือ แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญทุกวิชา ทำได้สอบได้ 100%

วิชาสามัญ 9 วิชานั้น เป็นวิชาที่มีรายละเอียด และเนื้อหาที่มีจำนวนมาก ที่นักเรียนจะต้องเรียน ทบทวน และทำความเข้าใจเพื่อให้สอบได้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบในระดับชั้น ระดับโรงเรียน หรือในระดับการสอบแข่งขันครั้งสำคัญๆ การทำความเข้าใจต่อ 9 วิชาดังกล่าว

ทั้งในเรื่องการเก็งข้อสอบว่าจะมีเนื้อหาใดออกสอบบ้าง ท่ามกลางเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้ซึ่งมีอยู่มากมาย โดยไม่รู้ว่าจะมีเนื้อหาใดออกสอบบ้าง จึงถือเป็นเรื่องยาก

ทางทีมงาน และคณะผู้จัดทำ ผู้มากประสบการณ์ทั้งในด้านการสอน และการจัดการข้อสอบ จึงร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเล่มนี้ขึ้นมา ภายใต้การพิจารณาผ่านสถิติการออกสอบของข้อสอบ และการวิเคราะห์ข้อสอบ ครบถ้วนทั้ง 9 วิชา

1.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
2.แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
3.แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4.แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1
5.แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์
6.แนวข้อสอบวิชาเคมี
7.แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา
8.แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2
9.แนวข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ทุกวิชา ล้วนมีข้อสอบที่มาจากการ สรุปใจความสำคัญ จากส่วนที่เป็นหัวใจของแต่ละเรื่อง แต่ละเนื้อหา ซึ่งออกสอบบ่อย เสริมด้วยการบวนการวิเคราะห์ และปรับเข้ากับแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย ในหลายๆ สนามสอบ มาไว้เข้าด้วยกัน เพียงแค่อ่านเล่มนี้เพียงเล่มเดียว สามารถสอบผ่านในหลายๆ สนามสอบ ไม่ว่าสนามเล็กระดับในห้องเรียน ไปจนถึงสนามใหญ่ที่เป็นการสอบแข่งขันระดับประเทศ ได้อย่างแน่นอน


สนใจสั่งซื้อ หนังสือสอบ 9 วิชาสามัญ

ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

ความคิดเห็น : 9 วิชาสามัญ สำคัญอย่างไรใน TCAS #dek64 ต้องรู้!!