Promotion
ด่วน!!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ (เพศชาย) บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7,200 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบบรรจุนักเรียนนายสิบตำรวจ

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จำนวน 7,200 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย

- วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า

- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์

- ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. 

- รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

และรวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ตามกำหนด

จำนวนอัตราที่เปิดรับสมัครในแต่ละตำแหน่ง

กำหนดการ

- รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต 16-22 พ.ย. 2563

- สอบข้อเขียน 13 ธ.ค. 2563

- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 21 ธ.ค. 2563 

อ่านกำหนดการรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ : ประกาศรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ

ที่มา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


แนะนำหนังสือ


หนังสือ เตรียมสอบนักเรียนนายสิบ และจ่าทหาร ทุกเหล่าทัพ

หนังสือ เตรียมสอบนักเรียนนายสิบ และจ่าทหาร ทุกเหล่าทัพ 

สรุปเนื้อหาทั้ง 4 วิชา หลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และวิชาที่สอบเฉพาะตำแหน่ง พร้อมแนวข้อสอบเฉลยละเอียดทุกข้อ

สรุปลัดเนื้อหา และแนวข้อสอบ เฉลยละเอียดมีคำบรรยายชัดเจน เข้าใจง่ายทุกข้อ

หนังสือ พิชิตสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ ฉบับสอบได้จริง

หนังสือเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ทั้งนายเรียนนายสิบตำรวจภูธร 1-9, ตำรวจตระเวนชายแดน และตำรวจนครบาล ครอบคลุมเนื้อหาครบทุกรายวิชา ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ความสารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

มีแนวข้อสอบมากกว่า 400 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายอย่างละเอียด เรียบเรียงโดยผู้เขียนที่มีลูกศิษย์สอบได้ตำรวจมากกว่า 1,000 คน

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ฉบับสอบทุกสายงาน อัพเดทครั้งที่ 2

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ฉบับสอบทุกสายงาน อัพเดทครั้งที่ 2

คู่มือเตรียมพร้อมเพื่อสอบเข้า นายสิบตำรวจทุกสายงาน โดยสรุปเนื้อหาในทุกวิชา ได้แก่ ความสามารถทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, จริยธรรมและสังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศ,กฎหมายเบื้องต้น, ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ หนังสือเล่มนี้มาพร้อมแนวข้อสอบกว่า 980 ข้อ 

เพิ่มเติมส่วนสอบล่าสุด : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ 2562


หนังสือ คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ นายสิบตำรวจ ทุกสายงาน ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ นายสิบตำรวจ ทุกสายงาน ฉบับสมบูรณ์

หนังสือเตรียมสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ นายสิบตำรวจ ทั้งสายปราบปราม สายอำนวยการและสนับสนุน ครอบคลุมเนื้อหาครบทุกรายวิชา ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ความสารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

มีแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายอย่างละเอียด เรียบเรียงโดยผู้เขียนที่มีลูกศิษย์สอบได้ตำรวจมากกว่า 1,000 คน

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้
1. ครบคลุมเนื้อหาทุกวิชาที่ต้องสอบข้อเขียน และแนวข้อสอบเพิ่มเติมสำหรับสายปราบปราม
2. มีแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ
3. เรียบเรียงโดยผู้เขียนที่มีลูกศิษย์สอบได้ตำรวจมากกว่า 1,000 คน


สนใจสั่งซื้อ นายสิบตำรวจ หรือ ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.comสินค้าที่เกี่ยวข้อง
คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ นายสิบตำรวจ ทุกสายงาน ฉบับสมบูรณ์
฿252
-10.00%
฿280
คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ฉบับสอบทุกสายงาน อัพเดทครั้งที่ 2
฿342
-10.00%
฿380
เซตคู่ : เจาะเกราะนายสิบตำรวจ Best seller(จัดเด็มแนวข้อสอบ 2 ชุด)
฿585
เซตคู่ : เตรียมสอบนายสิบตำรวจ Best seller (จัดเด็มแนวข้อสอบ 2 ชุด)
฿615
เซตคู่ : เตรียมสอบนายสิบตำรวจ 100% ภายใน 3 วัน(พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ)
฿615
เซตคู่ : เจาะเกราะนายสิบตำรวจ 100% ภายใน 3 วัน(พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ)
฿585
ติวเข้มสอบนายสิบฯ พิชิตคะแนนเต็ม 100% ภายใน 3 วัน lntegration Edition
฿211.50
-10.00%
฿235
คู่มือเตรียมสอบนายสิบฯ ทำได้ สอบผ่าน 100%
฿179.10
-10.00%
฿199
แนวข้อสอบออกบ่อย นายสิบฯ ทุกสายงาน
฿211.50
-10.00%
฿235