FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

5 เคล็ดลับ ฝึกทักษะทางสังคม (SQ) ให้ลูกน้อยเข้ากับคนรอบข้างได้
แชร์
top
top
top

 5 เคล็ดลับฝึกทักษะทางสังคม  (SQ) ให้ลูกน้อย

           เคล็ดลับที่จะช่วยให้ลูกน้อยเป็นเด็กที่มีความฉลาดทางสังคม ที่สำคัญสิ่งเหล่านี้จะติดตัวลูกน้อยของท่านไปจนโต ถือเป็นทักษะชีวิตที่ไม่ควรมองข้าม ที่จะทำให้ลูกน้อยสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของผู้คนและสังคมรอบข้างได้และมาไปกว่านั้นลูกน้อยของท่านยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกด้วย จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

ควรรู้ SQ หรือ Social Quotient หมายถึง ความฉลาดทางสังคมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพราะมนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมถึงการมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมสังคม และเคารพความเท่าเทียมซึ่งกันและกัน มีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

         เคล็ดลับที่ 1 รู้จักเอาตัวรอดได้

เคล็ดลับที่ 1 เรียนรู้จักเอาตัวรอดได้

     การฝึกลูกให้รู้จักปรับตัว และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างเหมาะสม เช่น ในสถานการณ์ที่ลูกถูกเพื่อนแกล้ง ลูกจะตัวรอดอย่างไร โดยไม่ให้ถูกเพื่อนคนเดิมแกล้งอีก ลองพูดคุยถามลูกว่า ดูว่าลูกคิดแก้ปัญหานี้อย่างไร และเมื่อคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำ เช่น ไปหาคุณครู ไม่เล่นคนเดียวลำพังโดยไปเล่นกับเพื่อนคนอื่นบ้าง หรือกลุ่มอื่น ๆ เป็นต้น

     เคล็ดลับที่ 2 เรียนรู้มารยาทสังคม

เคล็ดลับที่ 2 เรียนรู้มารยาทสังคม

      คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของลูกน้อยทุกท่านควรมอบหมายให้เด็กรู้จักหน้าที่ รู้ว่าตอนนี้ตัวเองเป็นใคร มีหน้าที่ต้องทำอะไรและสามารถทำอะไรได้บ้าง เช่น ไปรับประทานอาหารร่วมโต๊ะกับเพื่อน ๆ ของคุณพ่อคุณแม่ ลูกซึ่งยังเป็นเด็ก ต้องไม่ดื้อไม่ซน ไม่วิ่งวุ่นวายหรือรับประทานอาหารเลอะเทอะ ไม่พูดแทรกเวลาที่ผู้ใหญ่คุยกัน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะพูดคุยทำความเข้าใจกับลูกก่อนทุกครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเด็กถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง

แนะนำหนังสือเล่มนี้เลย ปันปันน้อยไม่เอาแต่ใจ

นิทานภาพ ปันปันน้อย ไม่เอาแต่ใจ 

นิทานภาพแสนสนุก ที่จะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่น ช่วยให้เด็กๆสามารถที่จะจัดการกับอารมณ์โกรธ ผิดหวัง เสียใจ หรือไม่พอใจกับสิ่งต่างๆที่ได้เจอจนทำให้ร้องไห้โวยวายออกมา ทำให้เด็กๆรู้จักวิธีปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม (SQ) ได้เป็นอย่างดีเพลิดเพลิน ไปกับคาแรคเตอร์สุดน่ารักปันปันแรคคูนน้อยและผองเพื่อนสุดป่วนชวนให้น่าอ่าน เหมาะสำหรับให้คุณแม่คุณพ่ออ่านให้ฟัง อย่างสนุกสนานกันในทุกวัน เป็นหนังสือนิทานที่พัฒนาทักษะทางสังคม และ มีบทความ  “เคล็ดลับคุณพ่อคุณแม่” เขียนโดยนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ซึ่งมีเพจที่มีพ่อแม่กดไลค์มากกว่าแสนคน

     เคล็ดลับที่ 3 กล้าคิดกล้าทำ

เคล็ดลับที่ 3 กล้าคิดกล้าทำ

         การกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องถือเป็นทักษะที่ช่วยลูกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หรือสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่น ๆ ได้ เช่น กล้าที่จะทักทายผู้อื่นก่อนเสมอ กล้าที่จะถามกล้าที่จะตอบ และยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ แม้อยู่ในสถานที่ไม่คุ้นเคยก็ตาม

นิทานภาพ ปันปันน้อยไม่โกหก

นิทานภาพแสนสนุก ที่จะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่น สอนให้เด็กๆ กล้าที่จะพูดความจริง และยอมรับและเผชิญกับปัญหาพร้อมที่จะแก้ไข รู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม (SQ) ได้เป็นอย่างดี เพลิดเพลินไปกับคาแรคเตอร์สุดน่ารักปันปันแรคคูนน้อยและผองเพื่อนสุดป่วนชวนให้น่าอ่าน เหมาะสำหรับให้คุณแม่คุณพ่ออ่านให้ฟัง อย่างสนุกสนานกันในทุกวัน เป็นหนังสือนิทานที่พัฒนาทักษะทางสังคม และ มีบทความ  “เคล็ดลับคุณพ่อคุณแม่” เขียนโดยนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ซึ่งมีเพจที่มีพ่อแม่กดไลค์มากกว่าแสนคน

แนะนำหนังสือเล่มนี้เลย ปันปันน้อยไม่โกหก

       เคล็ดลับที่ 4 รู้จักแบ่งปัน

เคล็ดลับที่ 4 รู้จักแบ่งปัน

      การแบ่งปัน ถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ควรปลูกฝังให้มีในตัวลูกทุกท่าน การรู้จักแบ่งปันเริ่มตั้งแต่การรู้จักตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เสียสละ มีน้ำใจ ล้วนฝึกได้ไม่ยาก เช่น พ่อกลับมาจากทำงานเหนื่อย ๆ แรก ๆ คุณแม่ฝึกให้ลูกนำน้ำไปให้คุณพ่อดื่ม เพื่อคลายความเหน็ดเหนื่อย ชวนลูกช่วยทำงานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อลูกทำสิ่งดี ๆ นั่นคือ "คำชม" เพื่อให้ลูกมีกำลังใจและภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนทำ และนี่ถือเป็นจุดเล็ก ๆ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีนั่นเอง

  แนะนำหนังสือเล่มนี้เลย ปันปันน้อนชอบแบ่งปัน

นิทานภาพ ปันปันน้อยชอบแบ่งปัน

นิทานภาพแสนสนุก ที่จะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงการแบ่งปัน ทั้งการเป็นผู้รับและผู้ให้ สอนให้เด็กๆมีน้ำใจและรู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม(SQ)ได้เป็นอย่างดี เพลิดเพลินไปกับคาแรคเตอร์สุดน่ารักปันปันแรคคูนน้อยและผองเพื่อนสุดป่วนชวนให้น่าอ่าน เหมาะสำหรับให้คุณแม่คุณพ่ออ่านให้ฟัง อย่างสนุกสนานกันในทุกวัน เป็นหนังสือนิทานที่พัฒนาทักษะทางสังคม และ มีบทความ  “เคล็ดลับคุณพ่อคุณแม่” เขียนโดยนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ซึ่งมีเพจที่มีพ่อแม่กดไลค์มากกว่าแสนคน

     เคล็ดลับที่ 5 สื่อสารกับผู้อื่นเป็น

เคล็ดลับที่ 5 สื่อสารกับผู้อื่นเป็น

      ไม่ใช่แค่พูดได้แต่ต้องสื่อสารอย่างเข้าใจด้วย ข้อนี้ถือเป็นทักษะที่สำคัญมาก เพราะการสื่อสาร คือ หัวใจสำคัญที่ทำให้ลูกผูกมิตรกับเพื่อน ๆ หรือผู้อื่นได้ง่าย เด็กควรได้รับการพัฒนาทั้งด้านการสื่อสาร ด้วยคำพูด และการกระทำหรือภาษาท่าทาง เด็กควรเข้าใจความหมายของคำและการแสดงออกที่ถูกต้องเมื่อต้องสื่อสารกับผู้อื่น และต้องสังเกตด้วยว่า ผู้ที่พูดด้วยนั้น เขามีปฏิกิริยาอย่างไร แบบนี้จะช่วยทำให้ลูกมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และขอแนะนำเพิ่มเติมว่า ต้องสอนให้ลูกรู้จัก "ขอบคุณ" เมื่อมีใครทำอะไรให้ และรู้จัก "ขอโทษ"เมื่อลูกทำผิด ควรพูดให้ติดปากเสมอจะเป็นสิ่งที่ดีกับลูกของท่านเป็นอย่างมาก

นิทานภาพ ปันปันน้อยขอโทษได้ให้อภัยเป็น

นิทานภาพแสนสนุก ที่จะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่น สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์โกรธหรือความรู้สึกผิดที่อยู่ในใจได้ สอนให้เด็กๆกล้าที่จะพูดขอโทษและให้อภัย รวมถึงรู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม(SQ)ได้เป็นอย่างดี เพลิดเพลินไปกับคาแรคเตอร์สุดน่ารักปันปันแรคคูนน้อยและผองเพื่อนสุดป่วนชวนให้น่าอ่าน เหมาะสำหรับให้คุณแม่คุณพ่ออ่านให้ฟัง อย่างสนุกสนานกันในทุกวัน เป็นหนังสือนิทานที่พัฒนาทักษะทางสังคม และ มีบทความ  “เคล็ดลับคุณพ่อคุณแม่” เขียนโดยนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ซึ่งมีเพจที่มีพ่อแม่กดไลค์มากกว่าแสนคน

แนะนำหนังสือเล่มนี้เลย ปันปันน้อย ขอโทษได้ให้อภัยเป็น

       มารยาททางสังคมถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองปลูกฝังให้ลูกน้อยของท่านประพฤติปฏิบัติเป็นประจำ และเมื่อลูกน้อยของท่านเติบโตขึ้นก็จะเป็นบุคคลที่มีศักยภาพพร้อมด้วยคุณภาพที่ดีในตัวเองครับ และถ้าหากท่านสนใจสั่งซื้อหนังสือให้ลูกน้อยเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการที่ดี คลิกเลย


ซื้อครบ 899.- ส่งฟรี

Tel. : 0847003219

Facebook : https://www.facebook.com/serazuonline/
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

ความคิดเห็น : 5 เคล็ดลับ ฝึกทักษะทางสังคม (SQ) ให้ลูกน้อยเข้ากับคนรอบข้างได้