Promotion
ด่วน!! ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตําแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล 
อัตราค่าจ้าง
17,000.- บาท/เดือน


คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือปริญญาตรีสาขาอื่นๆที่มีการเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี -สัญชาติไทยอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 35 ปี
-หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
-มีสุขภาพดีแข็งแรงไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยต้องรับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-มีความขยันขันแข็งและเสียสละ
-สามารถทํางานเป็นทีมและทํางานภายใต้ความกดดันได้
-มีความรู้/ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการและการติดต่อประสานงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถทํางานนอกเวลาราชการได้หากจําเป็น
-มีความรู้ในเครื่องมือทางเทคนิค IT
-สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆของ Google ได้ดีเช่น google from
-มีความชํานาญในการใช้งานโปรแกรมสํานักงานจัดทําเอกสารเช่น Word
Excel


ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้ 2 ช่องทางดังนี้

- ส่งทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยาแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงานตําแหน่งพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล”) ทั้งนี้เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์จะต้องส่งถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯภายในเวลาราชการ (16.30 น.) ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น

- ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ su.kirdchinda@mfa.mail.go.th ภายในเวลาราชการ (16.30 น.)ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น

หมายเหตุ : โปรดลงชื่อรับรองสําเนาเอกสารและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งใบสมัครทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 11108, และ 1117

เอกสารประกาศรับสมัคร

หนังสือแนะนำ

หนังสือ แนวข้อสอบเข้ารับราชการ วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นหนังสือรวมแนวข้อสอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทโนโลยีสารสนเทศ มีสรุปเนื้อหาที่สำคัญและออกสอบบ่อยครั้ง ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบในการสอบเข้ารับราชการทุกสังกัดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์:

1. มีสรุปเนื้อหาที่สำคัญ และออกสอบบ่อยครั้ง
2. มีแนวข้อสอบเสมือนข้อสอบจริงกว่า 350 ข้อ
3. ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบในการสอบเข้ารับราชการทุกสังกัด

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ แนวข้อสอบเข้ารับราชการ วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หนังสือ สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (4 in 1) เพิ่มเติม ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี อัปเดตครั้งที่ 3

สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (4 in 1) เพิ่มเติม ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี อัปเดตครั้งที่ 3

         
ได้แก่ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณและด้านการหาเหตุผล) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีรวมเก็งข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดกว่า 1,000 ++

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (4 in 1) เพิ่มเติม ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี อัปเดตครั้งที่ 3


หนังสือ คู่มือใช้งาน Excel 2016 ฉบับสมบูรณ์

คู่มือการใช้ Excel 2016 เล่มนี้เจาะลึกครบทุกเรื่องของงาน Excel 2016   ตั้งแต่การสั่งงานด้วยเมาส์และระบบสัมผัสหน้าจอ เน้นการใช้งานหลัก   ตั้งแต่พื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน  ไปจนถึงการสร้างเอกสารขั้นสูง   รวมถึงเรียนรู้การสั่งงานแบบใหม่  คุณสมบัติใหม่ๆ พร้อมตัวอย่างงานจริง

       ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างง่ายด้วยเทคนิคต่างๆ   สูตรคำนวณ, ฟังก์ชันคำนวณพื้นฐาน, ฟังก์ชันคำนวณขั้นสูงตามเงื่อนไข, วิเคราะห์ข้อมูลด้วย  PivotTable,  Pivot Chart,  Slicer,  Timeline, Sparkline,  Chart,  SmartArt,  Forecast Sheet,  3D Map, กราฟ Waterfall ทุกอย่างหาอ่านได้ในเล่มนี้

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ คู่มือใช้งาน Excel 2016 ฉบับสมบูรณ์


หนังสือ คู่มือใช้งาน Office 2019 | Office 365

หนังสือ คู่มือใช้งาน Office 2019 เล่มนี้ผสมผสานการใช้งานพื้นฐานที่จำเป็น และเสริมเทคนิคการใช้งานจริง ในการสร้างเอกสารใน Word, สูตรคำนวณ Excel และงานนำเสนอใน PowerPoint

      แนะนำการใช้งานคุณสมบัติที่สำคัญ, ฟีเจอร์เด่น และฟีเจอร์ใหม่ เพื่อให้สามารถทำงานได้ทันที เสริมสร้างทักษะสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา และการทำงาน

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ คู่มือใช้งาน Office 2019 | Office 365


ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (4 in 1) เพิ่มเติม ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี อัปเดตครั้งที่ 3
฿301.50
-10.00%
฿335