FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

ประกาศ!! สพม.24 เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา
แชร์
top
top
top

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพม.24

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มวิชาเอกที่เปิดรับสมัครเลือกสรร จำนวน 5 อัตรา ดังนี้  
1) โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม กลุ่มวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา  
2) โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา  
3) โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  
4) โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  
5) โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กลุ่มวิชาสาธารณสุข สุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 - กลุ่มงานบริการ  
1) ชื่อตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ สพม.24 จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน

1) ตำแหน่งในกลุ่มบริหารทั่วไป     
- วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเดือนละ 18,000.- บาท 
2) ตำแหน่งในกลุ่มงานบริการ    
- ประกาศนียบัตรวิาชีพ (ปวช.) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 11,280.- บาท

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถขอและรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.24 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)

- เอกสารประกาศรับสมัคร


หนังสือแนะนำ

หนังสือ แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ครูผู้ช่วย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

หนังสือครูผู้ช่วย

ด้วยการวิเคราะห์ถึงแนวข้อสอบที่สอบจริงในสนามสอบ แต่ละครั้ง แต่ละปี ว่ามีข้อสอบในลักษณะใด แนวใด ที่ออกบ่อย ด้วยการหาค่าสถิติภายใต้หลักความจริงและความเป็นไปได้ นำมาคำนวนและประมวลออกมาเป็นแนวข้อสอบเล่มนี้

เป็นการจัดทำแนวข้อสอบที่ใกล้เคียง กับข้อสอบจริงในสนามสอบ ที่ออกบ่อยในทุกๆ ครั้งที่มีการสอ มารวมกันเอาไว้ในเล่มนี้ จึงเป็นจุดขายที่ว่าหากผู้อ่านท่านใดได้อ่าน ได้ทบทวน ได้ทดลองทำโจทย์แล้ว จะเกิดวามคุ้นเคยกับข้อสอบที่ออกสอบในสนามสอบจริง จะส่งผลให้โอกาสในการทำข้อสอบได้ถูกต้องสูงมาก อันจะนำไปสู่การสอบผ่าน ได้มากกว่าหนังสือเล่มอื่นๆ

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ครูผู้ช่วย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน


หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ สอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ในสังกัด สพฐ. ฉบับสมบูรณ์

"คู่มือเตรียมสอบ สอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ในสังกัด สพฐ. ฉบับสมบูรณ์" ครบทุกหมวดการสอบ ได้แก่ ความรอบรู้, ความสามารถทั่วไป คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา รวมทั้งแนวข้อสอบที่คัดพิเศษสำหรับผู้อ่าน โดยเน้นข้อสอบที่ออกบ่อยและข้อสอบใหม่ๆ

ครบทุกเนื้อหาสำหรับการสอบเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัดของ สพฐ.

หนังสือครูผู้ช่วย

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ สอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ในสังกัด สพฐ. ฉบับสมบูรณ์

ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

ความคิดเห็น : ประกาศ!! สพม.24 เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา
สินค้าที่อยากบอกต่อ