FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

ข่าวดี!! คปภ. เห็นชอบอนุมัติตำแหน่งครูผู้ช่วย 1,843 อัตรา
แชร์
top
top
top
วันนี้ (26 ก.พ.63) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ครั้งที่ 1 / 2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ ให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ว่างอยู่ ไปกำหนดเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1,023 อัตรา และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 820 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,843 อัตรา

โดยมีเงื่อนไขในการใช้ตำแหน่งเพื่อการบรรจุและแต่งตั้ง คือ ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยอาศัยเบิกในอัตราเงินเดือนที่กำหนด และอัตราเงินเดือนที่กำหนดนี้ เมื่อนำไปใช้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว อัตราเงินเดือนที่เหลืออยู่ไม่สามารถนำไปใช้เป็นอัตราเงินเดือนสำหรับตำแหน่งว่าง ไม่มีเงินหรือนำไปกำหนดเป็นตำแหน่งเพิ่มใหม่ได้

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค พิจารณา ในการประชุมวันที่ 2 มีนาคม 2563 ต่อไป

*** รอประกาศอย่างเป็นทางการ ***

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.kruwandee.com
หนังสือแนะนำ

หนังสือ สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครูอาชีวะเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูอาชีวศึกษา โดยรวบรวมสรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด

สรุปเนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย เก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด
บทที่ 1 ความรอบรู้
บทที่ 2 วิชาความสามารถทั่วไป
บทที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติของวิชาชีพครู
บทที่ 4 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครูอาชีวะ


หนังสือ สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศน.สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศน. สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบสำหรับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน. สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในทุกหมวดวิชา ได้แก่ ความรู้ความสามารถทั่วไป, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน, ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ และความรอบรู้ทั่วไป

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศน.

ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

ความคิดเห็น : ข่าวดี!! คปภ. เห็นชอบอนุมัติตำแหน่งครูผู้ช่วย 1,843 อัตรา