FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
เตรียมตัวกันให้พร้อมเด็กๆ Tcas'63 มาแล้วตารางสอบ GAT/PAT รอบ2 ปี63
แชร์
top
top
top


สำหรับน้องๆ TCAS'63 จัดมาให้ครบทุกวิชา ตารางสอบ GAT/PAT
รู้เลยว่าสอบกี่นาที ใช้เวลาเท่าไหร่ จำนวนข้อสอบกี่ข้อ เพื่อเตรียมสอบและหัดทำโจทย์รวมถึงบริหารจัดการเวลาให้แม่นยำ

ฉะนั้นพี่ฝากแนะนำน้อง ๆ ให้อ่านหนังสือสอบกันแต่เนิ่น ๆ เพื่อการ
เตรียมตัวให้พร้อมมากขึ้นและเพื่อเป็นตัวช่วยให้น้อง พี่มีหนังสือมาแนะนำแต่ละวิชาว่ามีเล่มไหนบ้าง เพื่อให้น้องนั้นได้เตรียมพร้อมวางแผนการอ่านหนังสือสอบได้ทัน

หนังสือแนะนำ

1.หนังสือ พิชิต GAT 2 IN 1 (เชื่อมโยง + English ) มั่นใจเต็ม 100หนังสือคู่มือเตรียมสอบ พิชิต GAT 2 IN 1 มั่นใจเต็ม 100 เป็นหนังสือที่รวบรวมเอา GAT ทั้งสองวิชา ทั้งแกทภาษาอังกฤษและแกทภาษาไทย (เชื่อมโยง) เข้าไว้ด้วยกัน ภายในเล่มมีการแนะแนวถึงระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ (TCAS) และรูปแบบของการสอบ GAT เพื่อยื่นคะแนนเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ราคา 295 บาท
สนใจหนังสือเตรียมสอบ GAT/PAT หรือสั่งซื้อได้ที่ SERAZU

2.หนังสือ ครบเครื่อง GAT เชื่อมโยง ฉบับ TCAS มั่นใจเต็ม 10รอบรู้ทุกเรื่องของ GAT-เชื่อมโยงแบบครบถ้วนและลึกซึ้ง เพื่อพร้อมรับมือกับแนวข้อสอบที่สุดจะหิน! สุดจะโหด! มากขึ้นทุกๆปี เข้าใจธรรมชาติของความเป็น GAT-เชื่อมโยงเพื่อพิชิต 150 คะแนนเต็มด้วยแนวทางและการใช้ทักษะความคิดที่ดีที่สุด ทั้งวิธีการคิด วิเคราะห์ แยกแยะและเชื่อมโยงไปสู่คำตอบที่ต้องการ ภายใต้ระบบการสอบแนวใหม่ หรือ TCAS พร้อมอัพเดทแนวข้อสอบจริงรวม 50 บทความแบ่งเป็นระดับง่ายและยาก พร้อมเฉลยคำตอบที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน

ราคา 265 บาท
สนใจหนังสือเตรียมสอบ GAT/PAT หรือสั่งซื้อได้ที่ SERAZU

3.หนังสือ พิชิต 150 คะแนนเต็ม GAT เชื่อมโยง โดยครูพี่โบว์ มั่นใจเต็ม 100"เทคนิคลัด พิชิต GAT เชื่อมโยง BY ครูพี่โบว์" รวบรวมแนวข้อสอบจากสนามสอบจริง 50 บทความ จากบทความที่กำลังเป็นกระแสนิยม พร้อมเฉลยด้วยรูปวาดที่ละเอียดและเข้าใจง่าย

ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้
1. แนวข้อสอบจริง GAT เชื่อมโยง 50 บทความ พร้อมเฉลยอธิบายเข้าใจง่าย
2. ปูพื้นฐานระดับ Basic ถึง Advance
3. สร้างความเข้าใจสูงสุดก่อนสอบจากแบบทดสอบที่หลากหลาย

ราคา 275 บาท
สนใจหนังสือเตรียมสอบ GAT/PAT หรือสั่งซื้อได้ที่ SERAZU

4.หนังสือ สรุปหลักคิดพิชิตสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์มั่นใจเต็ม 100หนังสือเตรียมสอบ PAT2 เล่มนี้ เป็นการจำลองแนวข้อสอบ เพื่อใช้สำหรับฝึกทำ เตรียมความพร้อมในการใช้คะแนน PAT2 หรือความถนัดทางวิทยาศาสตร์ สอบเข้าคณะที่มีการใช้คะแนนตามสัดส่วนที่ได้กำหนดไว้ของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือ คณะนั้น ทั้งในระบบสนามสอบตรง และแอดมินชั่น หรือระบบเอ็นทรานซ์ ซึ่งการออกข้อสอบจะมีเนื้อหารวมทั้งวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และธรณี โลก ดาราศาตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

1. การสร้างแนวข้อสอบ PAT2 ซึ่งเป็นการรวมวิชาเคมี, ชีวะ, ฟิสิกส์ โลก ธรณีและดาราสตร์
2. เหมือนข้อสอบจริง มีทั้งหมดจำนวน 5 ชุด ชุดละ 100 ข้อ
3. พร้อมทั้งการอธิบายการเฉลยที่เข้าใจง่าย เพื่อได้คะแนน PAT2 ที่ดีกว่า ในการใช้ยื่นเข้าคณะที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุมศึกษา ในระบบสอบตรงและแอดมินชั่น

ราคา 240 บาท
สนใจหนังสือเตรียมสอบ GAT/PAT หรือสั่งซื้อได้ที่ SERAZU

5.หนังสือ สรุปเข้ม+ข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3หนังสือเตรียมสอบ Pat 3 เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาด้านฟิสิกส์วิศวกรรม, คณิตศาสตร์วิศวกรรม, เคมีวิศวกรรม และความรู้ทั่วไปทางด้านวิศวกรรม พร้อมแนวข้อสอบ PAT 3 ล่าสุด
เพื่อใช้สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน ทั้งระบบสนามสอบตรงและแอดมินชั่น

จุดเด่น

การสรุปเนื้อหาครบทั้ง 4 วิชาใหญ่ที่ใช้สอบจริง แทรกเทคนิค ยกตัวอย่างประกอบชัดเจน ข้อสอบทท้ายบทในแต่ละวิชา และชุดแนวข้อสอบล่าสุด 3 ชุด พร้อมทั้งการเฉลยที่เข้าใจง่ายทุกข้อ

ราคา 295 บาท
สนใจหนังสือเตรียมสอบ GAT/PAT หรือสั่งซื้อได้ที่ SERAZU

6.หนังสือ สรุปหลักคิดพิชิตสอบ PAT 5 ความถนัดวิชาชีพครู ฉบับตะลุยทุกแนวข้อสอบ มั่นใจเต็ม 100หนังสือที่คนเตรียมสอบวิชาชีพครู หรือ PAT 5 ต้องมีติดตัวเอาไว้ เพราะไม่เพียงแต่แนวข้อสอบแบบครบรสทั้ง 5 แนวข้อสอบ (แนวข้อสอบภาษาไทย, แนวข้อสอบวัดความรู้ทั่วไป, แนวข้อสอบตรรกศาสตร์, แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ สทศ., แนวข้อสอบอนุกรมรูปภาพ) ที่คัดสรรและเน้นจุดสำคญที่มักพบบ่อยในข้อสอบจริง

ราคา 250 บาท
สนใจหนังสือเตรียมสอบ GAT/PAT หรือสั่งซื้อได้ที่ SERAZU

ติดต่อสอบถามได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

ความคิดเห็น : เตรียมตัวกันให้พร้อมเด็กๆ Tcas'63 มาแล้วตารางสอบ GAT/PAT รอบ2 ปี63