FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

เล่มนี้ติดดาว : อุ๋งอิ๋ง ฮิปโปน้อยที่รู้จักเอาชนะใจตน
แชร์
top
top
top
เล่มนี้ติดดาว : อุ๋งอิ๋ง ฮิปโปน้อยที่รู้จักเอาชนะใจตน“จะทำอย่างไรดี เมื่อลูกงอแง” คงจะเป็นปัญหาที่คุณพ่อ คุณแม่หลายคนต้องพบเจอ และจะรู้สึกหนักใจเพราะรับมือไม่ถูกเข้าไปใหญ่เมื่อดีกรีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นการลงไป “ชักดิ้นชักงอกับพื้น” เหมือนกับลูกฮิปโปน้อยที่ชื่อว่า “อุ๋งอิ๋ง” ทำอุ๋งอิ๋ง คงจะเป็นตัวแทนของเด็กน้อยหลาย ๆ คนที่โวยวาย ร้องไห้งอแงเมื่อทุกสิ่งไม่เป็นไปดั่งใจนึก ที่เป็นเช่นนี้เพราะเด็กเล็กเรียนรู้ว่าหากทำแบบนี้แล้วจะได้รับการตอบสนองความต้องการทันที หากคุณพ่อคุณแม่ตอบสนองทุกครั้ง สิ่งเหล่านี้ก็จะปรับเปลี่ยนกลายเป็นนิสัยและพฤติกรรมไม่พีงประสงค์ติดตัวเด็กไปจนโต แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะพฤติกรรมนี้มีวิธีแก้ไข ดังที่คุณพ่อและคุณแม่ฮิปโปใช้รับมือและสอนอุ๋งอิ๋งเมื่อเธอร้องงอแงไม่ยอมหยุด

นิทานภาพเรื่อง “อุ๋งอิ๋ง ฮิปโปน้อยที่รู้จักเอาชนะใจตน” เป็นนิทานที่นำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเรื่อง “การเอาชนะใจตน” ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กวัย 2-6 ขวบ ที่จะต้องเรียนรู้เรื่องการควบคุมตนเอง ไม่เอาตนเองเป็นที่ตั้ง รู้จักหักห้ามใจไม่ทำในสิ่งที่ไม่พึงกระทำ และมุ่งมั่นบากบั่นที่จะทำในสิ่งที่รู้ว่าเป็นความดี ความถูกต้อง สิ่งที่ว่ามานี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมและเพิ่มทักษะ EF (Executive Functions) ให้กับเด็ก ทักษะสำคัญที่จะช่วยกำกับพฤติกรรมและอารมณ์ ช่วยปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ช่วยให้สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา วางแผน และจัดการงานต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนอกจากเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการเอาชนะใจตนของอุ๋งอิ๋งผ่านนิทานภาพแสนน่ารักแล้ว คุณพ่อคุณแม่เองก็สามารถอธิบายสาระที่สอดแทรกอยู่ในนิทานเพื่อให้ลูกน้อยเข้าใจได้มากขึ้นเช่นกัน ถือเป็นการเสริมสร้างและช่วยพัฒนาทักษะสมองให้ลูกรัก “คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น” เครื่องมือจำเป็นที่จะช่วยให้เด็ก ๆ เติบโตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขหนังสือ : อุ๋งอิ๋งฮิปโปน้อยที่รู้จักเอาชนะใจตัวเอง
นักเขียน : เจ้าขา
สำนักพิมพ์ : Little Heart
ราคา : 180 บาท
สนใจหาซื้อได้แล้วที่ ร้านหนังสือออนไลน์ : ทักษะสมอง EF

ความคิดเห็น : เล่มนี้ติดดาว : อุ๋งอิ๋ง ฮิปโปน้อยที่รู้จักเอาชนะใจตน
สินค้าที่อยากบอกต่อ