FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง
฿260

เริ่มขาย 03/04/63

 • น้ำหนัก 900 กรัม
 • จำนวนหน้า 360 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 03/04/63
 • นักเขียน กิตินันท์ พลสวัสดิ์,ภัทราภรณ์ สุขโสภี,ณุภา นันทเกียรติ,พนัชกร พลสวัสดิ์,ญาณิศา ประดิษฐ์บุญ
อู้งานมาวาดเล่น
สำนักพิมพ์ : Infopress
 • น้ำหนัก 470 กรัม
 • จำนวนหน้า 218 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 26/03/63
 • นักเขียน พี่ฮาร์ท
คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับสมบูรณ์
 • น้ำหนัก 750 กรัม
 • จำนวนหน้า 320 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 18/03/63
 • นักเขียน ผศ. สุดา เธียรมนตรี
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)
 • น้ำหนัก 850 กรัม
 • จำนวนหน้า 368 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 04/03/63
 • นักเขียน อ.อุดม สุขทอง
Science ม.ต้น Easy Note มั่นใจเต็ม 100
 • น้ำหนัก 320 กรัม
 • จำนวนหน้า 64 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 26/02/63
 • นักเขียน ปวิน สิทธิ์สูงเนิน
คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ นายสิบตำรวจ ทุกสายงาน ฉบับสมบูรณ์
 • น้ำหนัก 850 กรัม
 • จำนวนหน้า 372 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 25/02/63
 • นักเขียน อ.อุดม สุขทอง
คู่มือใช้งาน Office 2019 | Office 365
 • น้ำหนัก 810 กรัม
 • จำนวนหน้า 448 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 21/02/63
 • นักเขียน ดวงพร เกี๋ยงคำ
ชีทสรุปเนื้อหา+ข้อสอบ พิเศษเฉพาะ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
 • น้ำหนัก 300 กรัม
 • จำนวนหน้า 52 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 19/02/63
 • นักเขียน กิตินันท์ พลสวัสดิ์
เซต : แนวข้อสอบ ก.พ.ครบจบในเล่มเดียว 2563เซต : แนวข้อสอบ ก.พ.ครบจบในเล่มเดียว 2563
฿550
ราคาปกติ ฿609
 • น้ำหนัก 1800 กรัม
 • วันวางจำหน่าย 19/02/63
เซต : รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ฉบับผ่านจริง 2563เซต : รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ฉบับผ่านจริง 2563
฿340
ราคาปกติ ฿374
 • น้ำหนัก 1200 กรัม
 • วันวางจำหน่าย 19/02/63
เซต : รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 หลักเกณฑ์การสอบใหม่ล่าสุดเซต : รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 หลักเกณฑ์การสอบใหม่ล่าสุด
฿304
ราคาปกติ ฿349
 • น้ำหนัก 1200 กรัม
 • วันวางจำหน่าย 19/02/63
เซต : รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 4 หลักเกณฑ์การสอบใหม่ล่าสุดเซต : รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 4 หลักเกณฑ์การสอบใหม่ล่าสุด
฿314
ราคาปกติ ฿359
 • น้ำหนัก 1000 กรัม
 • วันวางจำหน่าย 19/02/63
คู่มือเรียนและใช้งาน Mobile & Wireless Networks Lab with IoT ฉบับสมบูรณ์
 • น้ำหนัก 890 กรัม
 • จำนวนหน้า 600 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 12/02/63
 • นักเขียน รศ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ และคณะ
เก่งคิดพิชิตสอบ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.5 มั่นใจเต็ม 100
 • น้ำหนัก 660 กรัม
 • จำนวนหน้า 232 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 30/01/63
 • นักเขียน อัธพล เอื้อเจริญกิจการ
ปั้นร้านอาหารให้ปัง ทำยังไง Marketing for Food & Restaurant
 • น้ำหนัก 470 กรัม
 • จำนวนหน้า 290 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 20/01/63
 • นักเขียน Gyokai Suchi Man
สรุปหลักคิดพิชิตสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำ มั่นใจเต็ม 100 ฉบับสมบูรณ์
 • น้ำหนัก 680 กรัม
 • จำนวนหน้า 344 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 17/01/63
 • นักเขียน พรรณณิดา วาสกุล,นันทวัฒน์ นาคแสง,ชุนหะวัน วาสกุล,สิรินัทธี ภิญโญ
สินค้าหมด
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ (ภาค ก.)
฿260

สินค้าหมด

 • น้ำหนัก 750 กรัม
 • จำนวนหน้า 324 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 16/01/63
 • นักเขียน อ.อุดม สุขทอง
สรุปหลักคิดพิชิตสอบ O-NET ป.6 มั่นใจเต็ม 100 ฉบับสมบูรณ์
 • น้ำหนัก 680 กรัม
 • จำนวนหน้า 340 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 15/01/63
 • นักเขียน พรรณณิดา วาสกุล,จิตอนงค์ รวมพล,ธนวุฒิ มากเจริญ,ณปภัช นิรมลวนิช
After Effects CC 2020 Professional Guide
สำนักพิมพ์ : Infopress
 • น้ำหนัก 730 กรัม
 • จำนวนหน้า 392 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 27/12/62
 • นักเขียน อิศเรศ ภาชนะกาญจน์
พิชิตสอบเตรียมทหาร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • น้ำหนัก 730 กรัม
 • จำนวนหน้า 312 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 24/12/62
 • นักเขียน เกียรติดำรงค์ จันทร์พิพัฒน์กุล,กนกพร พัฒนศรีวงศ์,ภัทราภรณ์ สุขโสภี,นลินี ศฤงคารชยธวัช,ปริณดา แป้นแก้ว
เตรียมสอบเข้ม 9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ มั่นใจเต็ม 100
 • น้ำหนัก 640 กรัม
 • จำนวนหน้า 288 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 19/12/62
 • นักเขียน ไตร อัญญโพธิ์
แบบฝึก เสริมเข้มทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.1
 • น้ำหนัก 570 กรัม
 • จำนวนหน้า 260 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 11/12/62
 • นักเขียน คุณอนรรฆนงค์ คุณมณี
ลงทุนให้รวย ด้วยเทคนิค "เจาะตื้นหุ้น"
 • น้ำหนัก 380 กรัม
 • จำนวนหน้า 232 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 09/12/62
 • นักเขียน ธวัชชัย ธูปอ่อน (Money Hero)
Artificial Intelligence with Machine Learning, AI สร้างได้ด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่ง
 • น้ำหนัก 1020 กรัม
 • จำนวนหน้า 356 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 29/11/62
 • นักเขียน รศ.ดร.ปริญญา สงวนสัตย์
Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว
 • น้ำหนัก 560 กรัม
 • จำนวนหน้า 335 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 29/11/62
 • นักเขียน ดร.สุชาติ คุ้มมะณี
สรุปเข้มเนื้อหา สังคม ม.ต้น พิชิตสอบเข้า ม.4 มั่นใจเต็ม 100
 • น้ำหนัก 820 กรัม
 • จำนวนหน้า 420 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 11/11/62
 • นักเขียน ณัฐชนก รูปประดิษฐ์
พิชิตสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า มหิดลวิทยานุสรณ์, เตรียมอุดมศึกษา, กำเนิดวิทย์ มั่นใจเต็ม 100
 • น้ำหนัก 620 กรัม
 • จำนวนหน้า 290 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 01/11/62
 • นักเขียน ปวิน สิทธิ์สูงเนิน,วรางรัตน์ ง่วนชู,ปฐวี อามระดิษ
Drawing Comics World Vol.3 หัดวาดการ์ตูน SD
 • น้ำหนัก 650 กรัม
 • จำนวนหน้า 304 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 31/10/62
 • นักเขียน DJNY
เตรียมสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 และสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ มั่นใจเต็ม 100
 • น้ำหนัก 600 กรัม
 • จำนวนหน้า 284 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 17/10/62
 • นักเขียน ธนวุฒิ มากเจริญ
 Born to be หมอ Exclusive
สำนักพิมพ์ : Infopress
 • น้ำหนัก 460 กรัม
 • จำนวนหน้า 280 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 17/10/62
 • นักเขียน นศพ.รัฐโรจน์ รัตน์ทวีนนท์,นพ.วชิรพล วันเพ็ญ,นศพ. กันต์ณภพ จารุเกียรติภิญโญ
เตรียมสอบเข้ม ฟิสิกส์ คัดเลือกวิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ (IJSO) มั่นใจเต็ม 100
 • น้ำหนัก 450 กรัม
 • จำนวนหน้า 184 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 04/10/62
 • นักเขียน กฤษดา จารุเสนารงค์
เก่งคิดพิชิตสอบ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.4 มั่นใจเต็ม 100
 • น้ำหนัก 580 กรัม
 • จำนวนหน้า 192 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 04/10/62
 • นักเขียน อัธพล เอื้อเจริญกิจการ
เตรียมสอบเข้ม เคมี คัดเลือกวิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ (IJSO) มั่นใจเต็ม 100
 • น้ำหนัก 430 กรัม
 • จำนวนหน้า 168 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 02/10/62
 • นักเขียน ปัณณวิชญ์ อธิพัชระวัฒน์
สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ ป.5 (8 วิชา) มั่นใจเต็ม 100
 • น้ำหนัก 1200 กรัม
 • จำนวนหน้า 464 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 01/10/62
 • นักเขียน จิณัฐวุฒิ ประชากิจกุล,ชุณหะวัน วาสกุล,พรรณนิดา วาสกุล
สรุปเข้มเนื้อหา สังคม ป.6 พิชิตสอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
 • น้ำหนัก 600 กรัม
 • จำนวนหน้า 284 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 26/09/62
 • นักเขียน สิโรจ เฮงประสาทพร,พรรณนิดา วาสกุล
เล่าเรื่องให้ง่าย ด้วย INFOGRAPHIC
 • น้ำหนัก 530 กรัม
 • จำนวนหน้า 256 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 13/09/62
 • นักเขียน อิศเรศ ภาชนะกาญจน์
พิชิตสอบเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • น้ำหนัก 650 กรัม
 • จำนวนหน้า 264 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 13/09/62
 • นักเขียน พุทธพงษ์ พุทธเจริญ,นันทิชา พานแก้ว,จินตปาตี มหาวรการ,ณจันทร์ สุริยะนาคินทร์,เริงจิต เตชะเกียรติสุจิตร
ขายได้ดี รวยได้จริง ที่ eBay
 • น้ำหนัก 330 กรัม
 • จำนวนหน้า 180 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 11/09/62
 • นักเขียน คุณไพรัช ศรีนครินทร์
รู้ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าบนเว็บไซต์ด้วย Google Analytics
 • น้ำหนัก 510 กรัม
 • จำนวนหน้า 250 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 23/08/62
 • นักเขียน ศุภณัฐ สุขโข