Promotion
top
top
top
top

หนังสือ รวมแนวข้อสอบล่าสุด TGAT (ครบเต็มชุด) TGAT1 | TGAT2 | TGAT3 มั่นใจเต็ม 100

หนังสือเตรียมสอบ TGAT ที่รวม TGAT1/TGAT2/TGAT3 ทั้ง 3 Part ไว้ในชุดเดียวแบบเสมือนจริง (จำนวน 200 ข้อต่อชุด) พร้อมเฉลยละเอียดอ่านเข้าใจง่ายเป็นจำนวน 4 ชุด ตรงตาม Blue print
ขายแล้ว
3 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859161011026

฿375
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 98 เล่ม
ราคารวม :
฿375
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859161011026
ISBN
8859161011026
ขนาดหนังสือ
19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
3 ซม.
น้ำหนัก
950 กรัม
จำนวนหน้า
424 หน้า
วันวางจำหน่าย
13/05/67
บรรณาธิการ
ตัวอย่างหนังสือ
Download
top
หนังสือเตรียมสอบ TGAT ที่รวม TGAT1/TGAT2/TGAT3 ทั้ง 3 Part ไว้ในชุดเดียวแบบเสมือนจริง (จำนวน 200 ข้อต่อชุด) พร้อมเฉลยละเอียดอ่านเข้าใจง่ายเป็นจำนวน 4 ชุด ตรงตาม Blue print

1. รวบรวมแนวข้อสอบ TGAT แบบเสมือนจริง จำนวน 4 ชุด ชุดละ 200 ข้อ
2. ออกแบบแนวข้อสอบจากข้อสอบจริง ตรงตาม Blue Print
3. เฉลยแนวข้อสอบพร้อมแนวคิด เข้าใจง่าย
ข้อสอบ TGAT

ข้อสอบ TGAT ชุดที่ 1
Part 1 – TGAT 1 (91) การสื่อสารภาษาอังกฤษ
Section 1 : Speaking Skill
Section 2 : Reading Skill

Part 2 – TGAT 2 (92) การคิดอย่างมีเหตุผล
ส่วนที่ 1 - ความสามารถทางภาษา
ส่วนที่ 2 - ความสามารถทางการคำนวณ

Part 3 - TGAT 3 (93) สมรรถนะการทำงาน
ส่วนที่ 1 - การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
ส่วนที่ 2 - การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
ส่วนที่ 3 - การบริหารจัดการอารมณ์
ส่วนที่ 4 - ความเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมต่อสังคม

ข้อสอบ TGAT ชุดที่ 2
Part 1 – TGAT 1 (91) การสื่อสารภาษาอังกฤษ
Section 1 : Speaking Skill
Section 2 : Reading Skill

Part 2 – TGAT 2 (92) การคิดอย่างมีเหตุผล
ส่วนที่ 1 - ความสามารถทางภาษา
ส่วนที่ 2 - ความสามารถทางการคำนวณ

Part 3 - TGAT 3 (93) สมรรถนะการทำงาน
ส่วนที่ 1 - การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
ส่วนที่ 2 - การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
ส่วนที่ 3 - การบริหารจัดการอารมณ์
ส่วนที่ 4 - ความเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมต่อสังคม

ข้อสอบ TGAT ชุดที่ 3
Part 1 – TGAT 1 (91) การสื่อสารภาษาอังกฤษ
Section 1 : Speaking Skill
Section 2 : Reading Skill

Part 2 – TGAT 2 (92) การคิดอย่างมีเหตุผล118
ส่วนที่ 1 - ความสามารถทางภาษา
ส่วนที่ 2 - ความสามารถทางการคำนวณ

Part 3 - TGAT 3 (93) สมรรถนะการทำงาน
ส่วนที่ 1 - การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
ส่วนที่ 2 - การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
ส่วนที่ 3 - การบริหารจัดการอารมณ์
ส่วนที่ 4 - ความเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมต่อสังคม

ข้อสอบ TGAT ชุดที่ 4

Part 1 – TGAT 1 (91) การสื่อสารภาษาอังกฤษ
Section 1 : Speaking Skill
Section 2 : Reading Skill

Part 2 – TGAT 2 (92) การคิดอย่างมีเหตุผล
ส่วนที่ 1 - ความสามารถทางภาษา
ส่วนที่ 2 - ความสามารถทางการคำนวณ

Part 3 - TGAT 3 (93) สมรรถนะการทำงาน
ส่วนที่ 1 - การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
ส่วนที่ 2 - การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
ส่วนที่ 3 - การบริหารจัดการอารมณ์
ส่วนที่ 4 - ความเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมต่อสังคม

เฉลยข้อสอบ TGAT

เฉลยข้อสอบ TGAT ชุดที่ 1
Part 1 - TGAT 1 (91) การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 1 : ทักษะการพูด
ส่วนที่ 2 : ทักษะการอ่าน

Part 2 - TGAT 2 (92) การคิดอย่างมีเหตุผล
ส่วนที่ 1 - ความสามารถทางภาษา
ส่วนที่ 2 - ความสามารถทางการคำนวณ

Part 3 - TGAT 3 (93) สมรรถนะการทำงาน
ส่วนที่ 1 - การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
ส่วนที่ 2 - การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
ส่วนที่ 3 - การบริหารจัดการอารมณ์
ส่วนที่ 4 - ความเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมต่อสังคม

เฉลยข้อสอบ TGAT ชุดที่ 2
Part 1 - TGAT 1 (91) การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 1 : ทักษะการพูด
ส่วนที่ 2 : ทักษะการอ่าน

Part 2 - TGAT 2 (92) การคิดอย่างมีเหตุผล
ส่วนที่ 1 - ความสามารถทางภาษา
ส่วนที่ 2 - ความสามารถทางการคำนวณ

Part 3 - TGAT 3 (93) สมรรถนะการทำงาน
ส่วนที่ 1 - การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
ส่วนที่ 2 - การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
ส่วนที่ 3 - การบริหารจัดการอารมณ์
ส่วนที่ 4 - ความเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมต่อสังคม

เฉลยข้อสอบ TGAT ชุดที่ 3
Part 1 - TGAT 1 (91) การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 1 : ทักษะการพูด
ส่วนที่ 2 : ทักษะการอ่าน

Part 2 - TGAT 2 (92) การคิดอย่างมีเหตุผล
ส่วนที่ 1 - ความสามารถทางภาษา
ส่วนที่ 2 - ความสามารถทางการคำนวณ

Part 3 - TGAT 3 (93) สมรรถนะการทำงาน
ส่วนที่ 1 - การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
ส่วนที่ 2 - การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
ส่วนที่ 3 - การบริหารจัดการอารมณ์
ส่วนที่ 4 - ความเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมต่อสังคม

เฉลยข้อสอบ TGAT ชุดที่ 4
Part 1 - TGAT 1 (91) การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 1 : ทักษะการพูด
ส่วนที่ 2 : ทักษะการอ่าน

Part 2 - TGAT 2 (92) การคิดอย่างมีเหตุผล
ส่วนที่ 1 - ความสามารถทางภาษา
ส่วนที่ 2 - ความสามารถทางการคำนวณ

Part 3 - TGAT 3 (93) สมรรถนะการทำงาน
ส่วนที่ 1 - การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
ส่วนที่ 2 - การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
ส่วนที่ 3 - การบริหารจัดการอารมณ์
ส่วนที่ 4 - ความเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมต่อสังคม

รีวิวหนังสือ รวมแนวข้อสอบล่าสุด TGAT (ครบเต็มชุด) TGAT1 | TGAT2 | TGAT3 มั่นใจเต็ม 100
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
TBX คู่มือภาพฟิสิกส์ VISUAL GUIDE TO PHYSICS
เซตรวมสูตรลัด 5 วิชาหลัก ม.ต้น
เซตสุดคุ้มNote สรุปหลักมัธยมปลาย ติวเข้มก่อนสอบ
สรุปเข้ม + ตะลุยโจทย์ TPAT 5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
Chemistry Easy Note มั่นใจเต็ม 100
แนะวิธีคิดพิชิตสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท) มั่นใจเต็ม 100