FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
เซตสุดคุ้ม : หนังสือแด่คนที่เคารพรัก (ธรรมะ) เซตสุดคุ้ม : หนังสือแด่คนที่เคารพรัก (ธรรมะ)
เซตสุดคุ้ม : หนังสือแด่คนที่เคารพรัก (ธรรมะ)
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / BFG631202-09
เซตสุดคุ้ม : หนังสือแด่คนที่เคารพรัก (ธรรมะ)
แชร์
top
top
top
381.65 บาท
ส่วนลด 15%

ราคา ปกติ 449 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 8
สินค้านี้ไม่ร่วมคูปองส่วนลดทุกชนิด

หนังสือในเซต

  • ข้อมูลสินค้า
  • Barcode :
    BFG631202-09
  • น้ำหนัก :
    1750 กรัม
  • วันวางจำหน่าย :
    02/12/63

เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สัจจธรรมที่ไม่มีภาษา เป็นสภาวธรรมล้วน ๆ แปรสภาพออกมาเป็นภาษา แต่ถ้าจะเลือกพระสูตรที่เก็บความพระสูตรไว้ทั้งหมด ก็คงมีจำนวนไม่กี่สูตร และ สูตรที่เก็บความพระสูตรไว้ทั้งหมด มีคำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้พระไตรปิฎกนับเป็นจำนวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ โดยมาจากพระพุทธเจ้า๘๒,๐๐๐พระธรรมขันธ์จากภิกษุ๒,๐๐๐พระธรรมขันธ์(ขุ.เถร.ไทย.๒๖/๑๐๒๗/๕๐๘) โดยแบ่งออกเป็นเล่มได้ จำนวน ๔๕ เล่ม และเป็นพระสูตร ๒๕ เล่ม นับว่าเกินครึ่งของพระไตรปิฎก นับว่ามีสาระทั้งย่อ ธรรมดาและพิสดารจำนวนมากเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สัจจธรรหลักฐานที่ปรากฎตามคำภีร์ทางพระพุทธศาสนาชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้มีเพียงพระองค์เดียว แต่มีมากมายเหลือคณานับ เปรียบเหมือนเม็ดทรายที่อยู่ในมหาสมุทรย่อมมีมากมายมหาศาลเกินกว่าที่จะนับได้

แม้ว่าจำนวนพระพุทธเจ้าจะมีอยู่อย่างมากมายก็ตาม แต่พระพุทธเจ้าก็จะไม่อุบัติขึ้นมาในยุคเดียวกัน ในยุคที่พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งอุบัติขึ้นมาในโลก ก็จะมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั้น ทุกคนสามารถที่จะกระทำได้เช่นเดียวกัน แต่ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการต่างๆ เช่น เริ่มตั้งแต่การคิดที่จะพระพุทธเจ้า การเปล่งวาจาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า และการได้รับพุทธทำนายจากพระพุทธเจ้าในยุคต่างๆ จนกระทั่งบำเพ็ญบารมีได้เต็มเปี่ยมทั้ง ๓๐ ทัศ จึงจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า“เราจะอยู่เพื่อสิ่งใด” ช่วงเวลาโดนกักตัวเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะได้อยู่สงบนิ่ง ได้มองเห็นว่าแท้จริงแล้วชีวิตเราไม่ได้ต้องการสิ่งใดมากไปกว่าปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากนัก เราต้องการอาหาร น้ำ เสื้อผ้าสะอาด เตียงที่ไม่ต้องกว้างเกินไป มีเพื่อนพูดคุย มีครอบครัวให้กำลังใจ และได้ทำงานที่รักช่วงโดนกักตัวจึงเป็นเวลาเหมาะแก่การ “สำรวจจิตใจ”เราเคยทำอะไรผิดพลาดมาในชีวิต เราจะละเลิกสิ่งใด และเราตั้งใจจะทำสิ่งใดใหม่ๆ หลังพ้นกักตัวไปแล้ว เราได้รู้สึกถึงความจริงว่า “แท้จริงแล้วชีวิตนี้สั้นยิ่งนัก เคยเห็นหน้ากันวันนี้ พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เห็นกันอีกก็เป็นได้” เพราะพญามัจจุราชจะมาเอาชีวิตได้ทุกเมื่อ

เมื่อวันนี้ยังมีโอกาสได้หายใจ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราได้มีชีวิตอยู่จึงต้องเห็นคุณค่าของ “เวลาในชีวิตที่มี”จะเห็นได้ว่าไม่ว่ายุคสมัยใด คนเราย่อมมีโอกาสพบกับวิกฤตในชีวิตได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าเศรษฐีหรือยาจก แม้แต่เทวดาเองก็ตามต่างมีโอกาสเจอวิกฤตเหมือนกันได้เสมอ แต่ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ

รีวิวสินค้า : เซต เซตสุดคุ้ม : หนังสือแด่คนที่เคารพรัก (ธรรมะ) / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top