FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
เซตสุดคุ้ม : สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6เซตสุดคุ้ม : สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6
เซตสุดคุ้ม : สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9992562061201
เซตสุดคุ้ม : สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6
แชร์
top
top
top
760 บาท
ส่วนลด 134 บาท

ราคา ปกติ 894 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 21
สินค้านี้ไม่ร่วมคูปองส่วนลดทุกชนิด
เซตสุดคุ้ม : สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6

สรุปเนื้อหาหลักวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ครอบคลุมเนื้อหา Grammar Reading และ Vocabulary เพื่อใช้ในการทบทวนความรู้ในการทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ของชั้นปี

1. หนังสือ สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.1สรุปเนื้อหาหลักวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครอบคลุมเนื้อหา Grammar Reading และ Vocabulary เพื่อใช้ในการทบทวนความรู้ในการทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ของชั้นปี

พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ และแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง

2. หนังสือ สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.2เตรียมพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครอบคลุมเนื้อหา Grammar reading และ Vocabulary พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท
เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมรูปภาพ การ์ตูนประกอบสวยงาม สนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษและแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้น้องๆ ได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง3. หนังสือ สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.3Grammar Reading และ Vocabulary พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมรูปภาพการ์ตูนประกอบสวยงามสนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ

และแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้น้องๆ นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองใช้เตรียมสอบเลื่อนชั้น และติวเข้มเพิ่มคะแนนตลอดปีการศึกษา

สรุปเนื้อหาที่ครอบคลมทุกสาระการเรียนรู้ในระดับชั้น ป.3 และแนวข้อสอบอย่างละเอียด ใช้ทบทวนความรู้ เพิ่มคะแนนได้จริง
4. หนังสือ สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.4สรุปเนื้อหาที่เรียนในระดับชั้น ป.4
โดยเน้นหลักสำคัญที่ใช้ในการสอบกลางภาค และปลายภาค

เพื่อให้เด็กฝึกฝนภาษาอังกฤษที่สำคัญในการสอบเลื่อนชั้น และยังเป็นการเตรียมพร้อมให้เด็กฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญต่อไป ในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมที่สูงขึ้น โดยสรุปเนื้อหาเป็นบทเรียน ชัดเจนตามข้อสอบ ทั้งแบบฝึกหัดท้ายบทของแต่ละเนื้อหา รวมไปถึงตัวอย่างข้อสอบ
5. หนังสือ สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.5


สรุปเนื้อหาที่เรียนในระดับชั้น ป.5 โดยเน้นหลักสำคัญที่ใช้ในการสอบกลางภาค และปลายภาคเพื่อให้เด็กฝึกฝนภาษาอังกฤษที่สำคัญในการสอบ
รวมไปถึง การเตรียมพร้อมในการสอบเข้า ม.1 และยังเป้นการเตรียมพร้อมให้เด็กฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญต่อไปในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมที่สูงขึ้น โดยสรุป เนื้อหาเป็นบทเรียน ชัดเจนตามข้อสอบ ทั้งแบบฝึกหัดท้ายบทของแต่ละเนื้อหา รวมไปถึง ตัวอย่างข้อสอบ

6. หนังสือ สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.6สรุปเนื้อหาที่เรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเน้นหลักสำคัญที่ใช้ในการสอบกลางภาค และปลายภาค เพื่อให้เด็กฝึกฝนภาษาอังกฤษที่สำคัญในการสอบ

รวมไปถึง การเตรียมพร้อมในการสอบเข้าม.1
และยังเป็นการเตรียมพร้อมให้เด็กฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญต่อไป ในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมที่สูงขึ้น โดยสรุปเนื้อหาเป็นบทเรียน ชัดเจนตามข้อสอบ ทั้งแบบฝึกหัดท้ายบทของแต่ละเนื้อหา รวมไปถึง แนวข้อสอบจริง
รีวิวสินค้า : เซต เซตสุดคุ้ม : สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top