FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
Super Sale : สรุปหลัก เคมี + ชีววิทยา ม.4Super Sale : สรุปหลัก เคมี + ชีววิทยา ม.4
Super Sale : สรุปหลัก เคมี + ชีววิทยา ม.4
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9992561120403
Super Sale : สรุปหลัก เคมี + ชีววิทยา ม.4
แชร์
top
top
top
365.5 บาท
ส่วนลด 15%

ราคา ปกติ 430 บาท
Line

สินค้าหมด

สินค้านี้ขายไปแล้ว 13
สินค้านี้ไม่ร่วมคูปองส่วนลดทุกชนิด

หนังสือในเซต

สินค้าหมด
สรุปหลักวิชาเคมี ม.4
สินค้าหมด
สรุปหลักวิชาชีววิทยา ม.4
สินค้าหมด
สรุปหลักวิชาเคมี ม.4
สินค้าหมด
สรุปหลักวิชาชีววิทยา ม.4
  • ข้อมูลสินค้า
  • Barcode :
    9992561120403
  • น้ำหนัก :
    1100 กรัม
  • วันวางจำหน่าย :
    27/11/61
Super Sale : สรุปหลัก เคมี + ชีววิทยา ม.4


ประกอบด้วยหนังสือ 2 เล่ม

1. สรุปหลักวิชาเคมี ม.4

หนังสือสรุปเนื้อหาอย่างละเอียด วิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
สำหรับเตรียมพื้นฐานของนักเรียนในการเรียนวิชาเคมีระดับชั้น ม.ปลาย
หนังสือเล่มนี้อธิบายเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของแต่ละหัวข้อไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปเรียนรู้ด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อเตรียมตัวสอบในชั้นเรียนหรือสอบแข่งขันต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สำหรับหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติธาตุและสารประกอบ ปริมาณสารสัมพันธ์ และของแข็ง ของเหลวและ แก๊ส ซึ่งแต่ละหัวข้อจะมีแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนได้ลองฝึกทำ รวมถึงแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย โจทย์มีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน และการประยุกต์ เพื่อให้นักเรียนสามารถพลิกแพลงนำไปใช้ในข้อสอบอื่นๆ ได้โดยเน้นให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในความรู้ วิทยาศาสตร์ในระดับลึกขึ้นพร้อมเน้นแบบฝึกหัด

และแนวข้อสอบจริง และการเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ชัดเจนและเข้าใจง่าย2. สรุปหลักวิชาชีววิทยา ม.4หนังสือสรุปเนื้อหาอย่างละเอียดวิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
สำหรับเตรียมพื้นฐานของนักเรียนในการเรียนวิชาชีววิทยาระดับชั้น ม.ปลายโดยเน้นให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในความรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับลึกขึ้น

พร้อมเน้นแบบฝึกหัดแนวข้อสอบจริง
และการเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ชัดเจนและเข้าใจง่าย

รีวิวสินค้า : เซต Super Sale : สรุปหลัก เคมี + ชีววิทยา ม.4 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top