FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
Super Sale : ไดโนจอมซ่า Super Sale : ไดโนจอมซ่า
Super Sale : ไดโนจอมซ่า
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9992561112901
Super Sale : ไดโนจอมซ่า
แชร์
top
top
top
256.7 บาท
ส่วนลด 15%

ราคา ปกติ 302 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 10
สินค้านี้ไม่ร่วมคูปองส่วนลดทุกชนิด
  • ข้อมูลสินค้า
  • Barcode :
    9992561112901
  • น้ำหนัก :
    600 กรัม
  • วันวางจำหน่าย :
    27/11/61
Super Sale :Super Sale : ไดโนจอมซ่า


ประกอบด้วยหนังสือ 4 เล่ม

1. ไดโนจอมซ่า พาท่องแดนตัวเลข เล่ม 1 8859099301732
การปูพื้นฐานให้ลูกสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์นั้นไม่ใช่เรื่องยาก หากพ่อแม่ผู้ปกครองเปิดโอกาส พร้อมทั้งคอยกระตุ้นให้เด็กการปูพื้นฐานให้ลูกสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์นั้นไม่ใช่เรื่องยากหากพ่อแม่ผู้ปกครองเปิดโอกาส พร้อมทั้งคอยกระตุ้นให้เด็ก เพื่อให้เด็กมีโอกาสค้นคว้า
แก้ปัญหาและพัฒนาความคิดรวบยอดด้วยตนเอง ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็ก อยากค้นหาสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ด้วยการสื่อสารผ่านตัวการ์ตูนไดโนเสาร์ ที่จะมาเชิญชวนให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้ผ่านแบบฝึกทักษะ ทางคณิตศาสตร์มากมาย อาทิ


• เรื่องจำนวนและตัวเลข
• การนับ
• การเปรียบเทียบจำนวนและเรียนรู้เครื่องหมาย >, <, =
• การเปรียบเทียบความยาว, น้ำหนักและส่วนสูง
• รูปเรขาคณิต
• การบวกและลบเลขที่มีค่าไม่เกิน 10 เป็นต้นซึ่งแบบฝึกในเล่มนี้ถูกออกแบบนให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 25462. ไดโนจอมซ่า นักฆ่ารุ่นเล็ก 8859099300070

เด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องราวของไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อว่า มีรูปร่างหน้าตา
เป็นอย่างไร มีชีวิตอยู่ในยุคไหน และถิ่นที่ค้นพบอยู่ในทวีปหรือประเทศใด
ผ่านภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เข้าใจง่าย โดยสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลจริง

ที่บอกไว้ในไดโนเสาร์แต่ละชนิด นอกจากนั้นเกมต่าง ๆ ที่มีในเล่ม
จะช่วยฝึกการสังเกต และเสริมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับ
จำนวนและตัวเลข รวมทั้งทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกด้วย

ข้อมูลของไดโนเสาร์ 10 ชนิด ได้แก่

 ไคโรสเทอโนส  คอมซอกเนทัส  โดรเมโอซอรัส
 โปรคอมซอกเนทัส  ซอลโทพัส  ซอโรไมทิเดส
 ทรูดอน  เทอราโนดอน  แรมโฟอิงกัส  โอวิแรพเตอร์


3. ไดโนชวนเรียนภาษาไทย 8859099301756

เด็กๆ เรียนรู้พยัญชนะไทยทั้ง ๔๔ ตัว พร้อมคำศัพท์ง่ายๆ ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนั้นๆ

เรียนรู้สระไทย ๓๒ ตัว ผ่านคำคล้องจองที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน

และจดจำรูปและเสียงของสระแต่ละตัวได้แม่นยำยิ่งขึ้น โดยมีตัวละครไดโนเสาร์
เป็นตัวดำเนินเรื่อง นอกจากนั้นภายในหนังสือยังมีเกมการศึกษาที่จัดทำขึ้นมา
โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักภาษาไทย ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านภาษาได้เป็นอย่างดี4. ไดโนเพื่อนรัก เจ้ายักษ์กินต้นไม้ 8859099301725

เด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องราวของไดโนเสาร์ประเภทกินพืชว่า มีรูปร่างหน้าตา
เป็นอย่างไร มีชีวิตอยู่ในยุคไหน และถิ่นที่ค้นพบอยู่ในทวีป

หรือประเทศใด ผ่านภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เข้าใจง่าย
โดยสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลจริงที่บอกไว้ในไดโนเสาร์แต่ละชนิด

นอกจากนั้นเกมต่าง ๆ ที่มีในเล่มจะช่วยฝึกการสังเกต
และเสริมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับจำนวนและตัวเลข
รวมทั้งทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกด้วย

ข้อมูลของไดโนเสาร์ 10 ชนิด ได้แก่

อะแพโทซอรัส, แองคิโลซอรัส, แบรคิโอซอรัส,
วัลแคโนดอน, แคมป์โทซอรัส, อิกัวโนดอน, ไฮแพโครซอรัส,
ซอโรโลฟัส, แพรนโนเซเฟล, สตีจีโมรอซ
รีวิวสินค้า : เซต Super Sale : ไดโนจอมซ่า / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top