FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
Super Sale : คู่มือเรียน-สอบ ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.1- ป.4Super Sale : คู่มือเรียน-สอบ ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.1- ป.4
Super Sale : คู่มือเรียน-สอบ ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.1- ป.4
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9992561112804
Super Sale : คู่มือเรียน-สอบ ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.1- ป.4
แชร์
top
top
top
474.3 บาท
ส่วนลด 15%

ราคา ปกติ 558 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 10
สินค้านี้ไม่ร่วมคูปองส่วนลดทุกชนิด
  • ข้อมูลสินค้า
  • Barcode :
    9992561112804
  • น้ำหนัก :
    1400 กรัม
  • วันวางจำหน่าย :
    27/11/61
Super Sale : คู่มือเรียน-สอบ ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.1- ป.4


ประกอบด้วยหนังสือ 4 เล่ม

1. คู่มือเรียน-สอบ ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.1 ฉ.สมบูรณ์ 9786162367311

คู่มือเรียน-สอบภาษาอังกฤษ ระดับ ป. ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ นำเสนอในรูปเล่มสวยงาม ช่วยกระตุ้นการอ่าน โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้สอดแทรกกิจกรรมสำคัญให้ได้ฝึกปฏิบัติสำหรับทบทวนความรู้ ความเข้าใจ รวมไปถึงรวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาอังกฤษ


สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
2. คู่มือเรียน-สอบ ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.2 ฉ.สมบูรณ์ 9786162366277
คู่มือเรียน-สอบภาษาอังกฤษ ระดับ ป.2 ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหา สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ นำเสนอในรูปเล่มสวยงาม ช่วยกระตุ้นการอ่าน โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้สอดแทรกกิจกรรมสำคัญให้ได้ฝึกปฏิบัติสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงรวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบทพร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

3. คู่มือเรียน-สอบ ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.3 ฉ.สมบูรณ์ 9786162367328

คู่มือเรียน-สอบภาษาอังกฤษ ระดับ ป. 3 ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย
บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ นำเสนอในรูปเล่มสวยงาม ช่วยกระตุ้นการอ่าน

โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้สอดแทรกกิจกรรมสำคัญให้ได้ฝึกปฏิบัติสำหรับ
ทบทวนความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงรวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลาย
รูปแบบวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ใน
การทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี


4. คู่มือเรียน-สอบ ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4 ฉ.สมบูรณ์ 9786162367335

คู่มือเรียน-สอบภาษาอังกฤษ ระดับ ป. 4 ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย

บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ นำเสนอในรูปเล่มสวยงาม ช่วยกระตุ้นการอ่าน
โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้สอดแทรกกิจกรรมสำคัญให้ได้ฝึกปฏิบัติสำหรับทบทวนความรู้
ความเข้าใจ รวมไปถึงรวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน

เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีรีวิวสินค้า : เซต Super Sale : คู่มือเรียน-สอบ ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.1- ป.4 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top