FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
เซตสุดคุ้ม : พจนานุกรมภาพ English-ไทยเซตสุดคุ้ม : พจนานุกรมภาพ English-ไทย
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9992560080908
เซตสุดคุ้ม : พจนานุกรมภาพ English-ไทย
แชร์
top
top
top
360 บาท
ส่วนลด 40 บาท

ราคา ปกติ 400 บาท
ลูกค้า 8 คนสั่งแล้ว
สินค้านี้ไม่ร่วมคูปองส่วนลดทุกชนิด
  • ข้อมูลสินค้า
  • Barcode :
    9992560080908
  • น้ำหนัก :
    1500 กรัม
  • วันวางจำหน่าย :
    09/08/60
หนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับน้องวัย "ประถมวัย"
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษผ่านตัวการ์ตูนสี่สี

และเนื้อหาที่ยกตัวอย่างเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันเสริมสร้างความเข้าใจและให้จดจำได้ดียิ่งขึ้น

.

นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยคำศัพท์กว่า 1,000 คำ พร้อมประโยคตัวอย่างที่นำคำศัพท์ในเนื้อหามาประกอบการแต่งประโยคมีคำอ่านและคำแปลภาษาไทย 500 ประโยค

หนังสือเล่มนี้ดีอย่างไร

1. จดจำง่ายด้วยภาพน่ารักสีสันสดใส
2. รวมคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันกว่า 1,000 คำ
3. ประโยคตัวอย่างที่นำคำศัพท์ในเนื้อหามาประกอบการแต่งประโยค
4. มีคำอ่านและคำแปลภาษาไทย
                                                                              

หนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับน้องวัย "ประถมวัย" เพื่อเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษผ่านตัวการ์ตูนสี่สีและเนื้อหาที่ยกตัวอย่างเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงจากโรงเรียนเสริมสร้างความเข้าใจและให้จดจำได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยคำศัพท์กว่า 1,000 คำ
พร้อมประโยคตัวอย่างที่นำคำศัพท์ในเนื้อหามาประกอบการแต่งประโยคมีคำอ่านและคำแปลภาษาไทย 500 ประโยค

หนังสือเล่มนี้ดีอย่างไร

1. จดจำง่ายด้วยภาพน่ารักสีสันสดใส
2. รวมคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันกว่า 1,000 คำ
3. ประโยคตัวอย่างที่นำคำศัพท์ในเนื้อหามาประกอบการแต่งประโยค
4. มีคำอ่านและคำแปลภาษาไทย

รีวิวสินค้า : เซตสุดคุ้ม เซตสุดคุ้ม : พจนานุกรมภาพ English-ไทย
คำค้นหายอดนิยม top