Promotion
รวมหนังสือแบบฝึกภาษาไทย (ภาษาพาที) ป.1-ป.6

     สวัสดีครับ มาพบกับพี่เซคุงอีกเช่นเคย วันนี้พี่มีหนังสือ รวมแบบฝึกภาษาไทย (ภาษาพาที) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มาแนะนำ

     หนังสือหมวดนี้จะมาในรูปแบบของแบบฝึก เนื้อหาจะมุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดในเรื่องราวที่น่าสนใจ สร้างกระบวนการคิดและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบฝึกหัดในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในแต่ล่ะชั้นปีจะมีเนื้อหาและความยากง่ายแตกต่างกัน เซคุงแนะนำมากๆ สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนรู้ และฝึกภาษาไทย เพราะถ้าได้ลองอ่าน ลองทำแบบฝึก น้อๆจะเก่งภาษาไทยอย่างแน่นอน

     สำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมที่ต้องการฝึกและเรียนรู้ภาษาไทย (ภาษาพาที) พี่เซคุงแนะนำให้ลองดูนะครับ เย้

แบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดแบบทดสอบหลากหลาย น่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน เหมาะสำหรับน้องๆ ป.1 

รวมแบบฝึกหัดด้านหลักภาษา ให้รู้จักความเชื่อมโยง ให้เด็กรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด เหมาะสำหรับ้องๆ ป.2 

ภาษาไทย เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดในเรื่องราวที่น่าสนใจ สร้างกระบวนการคิดและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด เหมาะสำหรับน้องๆ ป.3

แบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด ให้รู้จักความเชื่อมโยง หลักการใช้ภาษา เหมาะสำหรับน้องๆ ป.4

แบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้หลักภาษา และอื่นๆ เหมาะสำหรับน้อง ป.5

แบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด เหมาะสำหรับน้องๆ ป.6 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.๖ (ภาษาพาที)
฿252
-10.00%
฿280
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.๔ (ภาษาพาที)
฿180
-10.00%
฿200
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.๓ (ภาษาพาที)
฿202.50
-10.00%
฿225
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๕ (ภาษาพาที)
฿265.50
-10.00%
฿295
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๑ (ภาษาพาที)
฿224.10
-10.00%
฿249
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๒ (ภาษาพาที)
฿215.10
-10.00%
฿239