FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ ป.4 (8 วิชา) มั่นใจเต็ม 100
 • น้ำหนัก 920 กรัม
 • จำนวนหน้า 488 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 27/05/62
 • นักเขียน จิณัฐวุฒิ ประชากิจกุล,ชุณหะวัน วาสกุล,พรรณณิดา วาสกุล และคณะ
สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ ป.5 (8 วิชา) มั่นใจเต็ม 100
 • น้ำหนัก 1200 กรัม
 • จำนวนหน้า 464 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 01/10/62
 • นักเขียน จิณัฐวุฒิ ประชากิจกุล,ชุณหะวัน วาสกุล,พรรณนิดา วาสกุล
คู่มือ 8 วิชา ป.1 สรุปใจความ & เก็งสอบ
 • น้ำหนัก 1070 กรัม
 • จำนวนหน้า 492 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 27/01/63
 • นักเขียน อ.กาญจนา ชัยพร อ.จักรภพ เมืองสุวรรณ์,อ.มาเรียม อาแซ อ.ยูเนียร แสนวงษา,อ.ชลดา บุตรน้ำเพชร ณัฐธวัลต์ จิรภัทรมณีโชติ,ว่าที่รอยตรีหญิงนุชนาฏ สุดเฉลียว
สรุปเข้ม + ข้อสอบ ป.2 (8 วิชา) มั่นใจเต็ม 100
 • น้ำหนัก 920 กรัม
 • จำนวนหน้า 392 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 19/11/61
 • นักเขียน นิจจารี อึ้งรัตนวงศ์
สรุปเข้ม +ข้อสอบ ป.1 (8 วิชา) มั่นใจเต็ม 100
 • น้ำหนัก 850 กรัม
 • จำนวนหน้า 384 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 23/12/59
 • นักเขียน นิจจารี อึ้งรัตนวงศ์
สรุปเข้ม +ข้อสอบ ป.3 (8 วิชา) มั่นใจเต็ม 100
 • น้ำหนัก 1100 กรัม
 • จำนวนหน้า 472 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 11/09/60
 • นักเขียน นิจจารี อึ้งรัตนวงศ์
เตรียมสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ ป.4 มั่นใจเต็ม 100
 • น้ำหนัก 420 กรัม
 • จำนวนหน้า 160 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 27/05/62
 • นักเขียน ทนพ. ธนธัช ศรียาภัย (ครูดิ๊ฟ)
 สรุปเข้ม+ข้อสอบ ป.5 (8 วิชา) มั่นใจเต็ม 100 (หนังสือใหม่สภาพ 90 เปอร์เซ็นต์ / ปก ขอบเป็นรอย) สรุปเข้ม+ข้อสอบ ป.5 (8 วิชา) มั่นใจเต็ม 100 (หนังสือใหม่สภาพ 90 เปอร์เซ็นต์ / ปก ขอบเป็นรอย)
฿233.75
ราคาปกติ ฿275
 • น้ำหนัก 640 กรัม
 • จำนวนหน้า 368 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 19/08/58
 • นักเขียน พรรณณิดา วาสกุล และคณะ
สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ ป.1 (8 วิชา) มั่นใจเต็ม 100
 • น้ำหนัก 920 กรัม
 • จำนวนหน้า 404 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 23/05/62
 • นักเขียน นิจจารีย์ อึ้งรัตนวงศ์