FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
หมวดหมู่ : สอบเข้ารับราชการ (อื่นๆ)
ติวเข้มสอบการไฟฟ้า นครหลวงและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
 • น้ำหนัก 674 กรัม
 • จำนวนหน้า 288 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 16/06/63
 • นักเขียน อาจารย์พัฒนพล นันตา
ติวเข้ม สอบเข้ากรมสรรพากร พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง
 • น้ำหนัก 830 กรัม
 • จำนวนหน้า 320 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 26/03/63
 • นักเขียน อาจารย์สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝนติวเตอร์)
ติวเข้ม สอบสรรพากร นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
 • น้ำหนัก 740 กรัม
 • จำนวนหน้า 320 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 05/03/63
 • นักเขียน นิธิมา ไตรรัตน์
คู่มือเตรียมสอบรับราชการ กรมราชทัณฑ์ ฉบับสมบูรณ์
 • น้ำหนัก 970 กรัม
 • จำนวนหน้า 420 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 01/06/61
 • นักเขียน อ.อุดม สุขทอง
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • น้ำหนัก 750 กรัม
 • จำนวนหน้า 296 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 13/02/61
 • นักเขียน วราภรณ์ แซ่จ๋าว
คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ( Tax Auditor) วิชาการบัญชีอากร ฉบับสมบูรณ์
 • น้ำหนัก 600 กรัม
 • จำนวนหน้า 392 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 25/01/61
 • นักเขียน พงษ์พิพัฒน์ ท่าไม้สุข,อุทัยวรรณ์ หาเรือนมิตร
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ ติวเข้ม พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
 • น้ำหนัก 1000 กรัม
 • จำนวนหน้า 540 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 15/06/60
 • นักเขียน อาจารย์พัฒนพล นันตา
สินค้าหมด
ติวเข้มสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน ฉบับสมบูรณ์
฿280

สินค้าหมด

 • น้ำหนัก 1105 กรัม
 • จำนวนหน้า 444 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 06/05/59
 • นักเขียน อาจารย์พัฒนพล นันตา,กองบรรณาธิการ Think Beyond Genius