FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
หมวดหมู่ : หมวดหมู่ : สอบข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
เซตคู่ : เซตคู่ : คู่มือ+แนวข้อสอบท้องถิ่นจัดเต็ม อัพเดทล่าสุดเซตคู่ : เซตคู่ : คู่มือ+แนวข้อสอบท้องถิ่นจัดเต็ม อัพเดทล่าสุด
฿520
ราคาปกติ ฿579
 • น้ำหนัก 1511 กรัม
 • วันวางจำหน่าย 01/10/61
แนวข้อสอบต้องรู้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกตำแหน่ง
 • น้ำหนัก 808 กรัม
 • จำนวนหน้า 368 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 15/07/63
 • นักเขียน ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ และกองบรรณาธิการ Think Beyond Genius (ฝ่ายวิชาการสอบบรรจุข้าราชการ)
คู่มือ+แนวข้อสอบราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง
 • น้ำหนัก 703 กรัม
 • จำนวนหน้า 304 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 13/07/63
 • นักเขียน คณาจารย์ Think Beyond Genius (ฝ่ายวิชาการสอบบรรจุข้าราชการ)
คู่มือสอบเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง
 • น้ำหนัก 1210 กรัม
 • จำนวนหน้า 560 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 18/07/62
 • นักเขียน อ.อุดม สุขทอง
เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ฉบับครบเครื่อง อัปเดตครั้งที่ 4
 • น้ำหนัก 750 กรัม
 • จำนวนหน้า 372 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 04/07/62
 • นักเขียน อ.วรวัติ กิติวงค์
เซตคู่ : เตรียมสอบ+แนวข้อสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กสถ.) อัพเดทครั้งที่ 2เซตคู่ : เตรียมสอบ+แนวข้อสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กสถ.) อัพเดทครั้งที่ 2
฿450
ราคาปกติ ฿500
 • น้ำหนัก 1600 กรัม
 • วันวางจำหน่าย 28/09/61
เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก (เพื่อสอบ อปท. อบต. และ อบจ.) ฉบับครบเครื่อง ปรับปรุงครั้งที่ 2
 • น้ำหนัก 780 กรัม
 • จำนวนหน้า 366 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 27/09/61
 • นักเขียน อ.วรวัติ กิติวงศ์,อ.กษิติ์เดช สุนทรานนท์,อ.ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์
สรุปสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น ภาค ก ตรงตามหลักสูตรการสอบของ กสถ.
 • น้ำหนัก 850 กรัม
 • จำนวนหน้า 365 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 03/09/61
 • นักเขียน ปฏิญญา วรรณเพ็ชร และทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู้
เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์ (ภาค ข) // หนังสือใหม่ สภาพสินค้า 85-90 เปอร์เซ็นต์ ปกเป็นรอย, ขอบย่นเตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์ (ภาค ข) // หนังสือใหม่ สภาพสินค้า 85-90 เปอร์เซ็นต์ ปกเป็นรอย, ขอบย่น
฿212.5
ราคาปกติ ฿250
 • น้ำหนัก 750 กรัม
 • จำนวนหน้า 280 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 26/01/61
 • นักเขียน อ.ปฏิญญา วรรณเพ็ชร,ทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู้
แนวข้อสอบบรรจุราชการท้องถิ่น ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ธุรการ และบุคลากร (ภาค ข)
 • น้ำหนัก 550 กรัม
 • จำนวนหน้า 268 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 03/08/60
 • นักเขียน สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝน ติวเตอร์) และ ทีม Think Beyond Genius
ติวเข้มสอบบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็ม 100 ภายใน 5 วัน ทุกตำแหน่งใช้สอบ
 • น้ำหนัก 700 กรัม
 • จำนวนหน้า 352 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 07/08/60
 • นักเขียน สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝน ติวเตอร์) และ ทีม Think Beyond Genius
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด กสถ. ทำได้ สอบติด 100%
 • น้ำหนัก 800 กรัม
 • จำนวนหน้า 408 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 03/08/60
 • นักเขียน สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝน ติวเตอร์) และ ทีม Think Beyond
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เล่ม 4 (วิชาการศึกษา) ฉบับสมบรูณ์
 • น้ำหนัก 550 กรัม
 • จำนวนหน้า 248 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 25/07/60
 • นักเขียน อ.อุดม สุขทอง
เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เล่ม 3 ( วิชาคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ และมาตรฐานวิชาชีพ ) ฉบับสมบูรณ์
 • น้ำหนัก 550 กรัม
 • จำนวนหน้า 244 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 25/07/60
 • นักเขียน อ.อุดม สุขทอง
เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก (เพื่อสอบ อปท. อบต. และ อบจ.) ฉบับครบเครื่อง ปรับปรุงครั้งที่ 1 (มีเล่มใหม่ อัพเดทครั้งที่ 2)
 • น้ำหนัก 650 กรัม
 • จำนวนหน้า 324 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 24/07/60
 • นักเขียน อ.กษิติ์เดช สุนทรานนท์,อ.ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์,อ.วรวัติ กิติวงศ์
เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เล่ม 1 (วิชาความรอบรู้) ฉบับสมบูรณ์
 • น้ำหนัก 850 กรัม
 • จำนวนหน้า 376 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 23/06/60
 • นักเขียน อ.อุดม สุขทอง
เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เล่ม 2 ( วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป) ฉบับสมบูรณ์
 • น้ำหนัก 850 กรัม
 • จำนวนหน้า 328 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 29/06/60
 • นักเขียน อ.อุดม สุขทอง
แนวข้อสอบปีล่าสุดข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ใช้สอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล ภาค ก (หนังสือใหม่สภาพ 85-90 เปอร์เซ็นต์ / ปกหน้า-หลัง มีรอย​)​แนวข้อสอบปีล่าสุดข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ใช้สอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล ภาค ก (หนังสือใหม่สภาพ 85-90 เปอร์เซ็นต์ / ปกหน้า-หลัง มีรอย​)​
฿187
ราคาปกติ ฿220
 • น้ำหนัก 650 กรัม
 • จำนวนหน้า 244 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 16/08/60
 • นักเขียน อ.ปฏิญญา นาฬิเกร์ และทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู้
คู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน
 • น้ำหนัก 1100 กรัม
 • จำนวนหน้า 480 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 10/11/59
 • นักเขียน ดร. พัทธธีรา รชตะไพโรจน์,ทีม Think Beyond Genius
คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาค ก.)
 • น้ำหนัก 1100 กรัม
 • จำนวนหน้า 468 หน้า
 • วันวางจำหน่าย 14/07/58
 • นักเขียน อ.อุดม สุขทอง