FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ติวเข้มสอบ ก.พ. ระดับ 4 ปริญญาโท
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786162369452
หนังสือ ติวเข้มสอบ ก.พ. ระดับ 4 ปริญญาโท
แชร์
top
top
top
ในแต่ละปี มีผู้สอบ กพ.ระดับ 4 หรือที่ต้องใช้วุฒิสูงสุดคือ ปริญญาโท ในการสอบ เป็นจำนวนมาก ซึ่งจริงอยู่ แม้การสอบ กพ. มิใช่การสอบแข่งขัน แต่เป็นการสอบที่เสมือนให้ได้ ใบรับรอง ว่าสอบผ่านแล้ว สามารถนำสิ่งที่เหมือนใบรับรองนั้น ไปสมัครสอบ กพ. ตามลำดับขั้นต่อๆ ไป

ดังนั้น การสอบให้ผ่านเพียงครั้งแรกที่สอบ
หรือกรณีครั้งปัจจุบันที่จะสอบเป็นรอบที่สอบผ่านหลังจากสอบมาหลายรอบแล้ว
จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

ทางคณาจารย์ซึ่งเข้าใจในความหวัง และความตั้งใจของทุกท่าน และมีประสบการณ์ที่คุ้นเคยกับการสอบ กพ. มาเป็นเวลาหลายปีจึงดำเนินการจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา อย่างครบถ้วนในทุกเนื้อหาสำหรับการสอบระดับ 4

หมวดที่ 1 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบชุดที่ 1 อนุกรม
แนวข้อสอบชุดที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์
แนวข้อสอบชุดที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
แนวข้อสอบชุดที่ 4 สดมภ์
แนวข้อสอบชุดที่ 5 อุปมาอุปไมย
แนวข้อสอบชุดที่ 6 สรุปความจากภาษา
แนวข้อสอบชุดที่ 7สรุปความจากสัญลักษณ์
แนวข้อสอบชุดที่ 8 สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ

หมวดที่ 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบชุดที่ 1 ความเข้าใจกับบทความหรือข้อความ
แนวข้อสอบชุดที่ 2 การสรุปความและตีความ
แนวข้อสอบชุดที่ 3 การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
แนวข้อสอบชุดที่ 4 การเขียนประโยค
แนวข้อสอบชุดที่ 5 การเรียงข้อความ

หมวดที่ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบทุกหมวด ทุกข้อ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ เทียบเคียงมาแล้วว่า ใกล้เคียงกับข้อสอบที่ออกบ่อยที่สุด และสามารถคิดคำนวณ หรือลงมือทดลองทำได้ภายในระยะเวลาจำกัด เพิ่มโอกาสในการสอบผ่านได้สูงมาก
รีวิวสินค้า : หนังสือ ติวเข้มสอบ ก.พ. ระดับ 4 ปริญญาโท
คำค้นหายอดนิยม top