FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3 ทำได้ สอบได้ 100% ภายใน 3 วัน
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786162368271
หนังสือ แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3 ทำได้ สอบได้ 100% ภายใน 3 วัน
แชร์
top
top
top
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786162368271
 • Barcode :
  9786162368271
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.40 ซม.
 • น้ำหนัก :
  1300 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  420 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  04/07/59
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • หมวดที่ 1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์
  แนวข้อสอบวิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
  แนวข้อสอบวิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
  แนวข้อสอบวิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3
  แนวข้อสอบวิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4

  หมวดที่ 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุดที่ 1
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุดที่ 2
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุดที่ 3
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุดที่ 4

  หมวดที่ 3 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
  แนวข้อสอบชุดที่ 1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ(อนุกรม)
  แนวข้อสอบชุดที่ 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ(โจทย์คณิตศาสตร์)
  แนวข้อสอบชุดที่ 3 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ(การวิเคราะห์ข้อมูล)
  แนวข้อสอบชุดที่ 4 ความสามารถด้านเหตุผล(อุปมาอุปไมย)
  แนวข้อสอบชุดที่ 5 ความสามารถด้านเหตุผล(การสรุปความจากภาษา)
  แนวข้อสอบชุดที่ 6 ความสามารถด้านเหตุผล(การสรุปความจากสัญลักษณ์)
  แนวข้อสอบชุดที่ 7 ความสามารถด้านเหตุผล(การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ)
  แนวข้อสอบแบบรวมทุกเนื้อหา ของวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
  แนวข้อสอบแบบรวมทุกเนื้อหา ของวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
  แนวข้อสอบแบบรวมทุกเนื้อหา ของวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3
  แนวข้อสอบแบบรวมทุกเนื้อหา ของวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4

  หมวดที่ 4 แนวข้อสอบวิชาความสามารถด้านการใช้ภาษา
  แนวข้อสอบชุดที่ 1 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเรียงลำดับข้อความ)
  แนวข้อสอบชุดที่ 2 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นข้อความสั้นๆ)
  แนวข้อสอบชุดที่ 3 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นบทความ)
  แนวข้อสอบชุดที่ 4 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเลือกใช้คำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง)
  แนวข้อสอบชุดที่ 5 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเติมคำในบทความ)
  แนวข้อสอบชุดที่ 6 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเลือกใช้คำในประโยคที่ถูกต้อง)
  แนวข้อสอบชุดที่ 7 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การสะกดคำได้ถูกต้อง)

  แนวข้อสอบแบบรวมทุกเนื้อหา ของวิชาความสามารถด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 1
  แนวข้อสอบแบบรวมทุกเนื้อหา ของวิชาความสามารถด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 2
  แนวข้อสอบแบบรวมทุกเนื้อหา ของวิชาความสามารถด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 3
  แนวข้อสอบแบบรวมทุกเนื้อหา ของวิชาความสามารถด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 4

หนึ่งในความใฝ่ฝันทางอาชีพของคนส่วนใหญ่ คือ เข้าทำงานในหน่วยงานราชการ ในการสอบการคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพที่แตกต่าง เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ ในแต่ละปีนั้น

เรามักจะทราบกันถึงกระแสที่ออกมาอยู่เสมอ ว่า ข้อสอบมักจะเป็นไปในแนวทางที่ "ยากมาก"
อีกทั้งเพราะคนเรานั้นไม่เหมือนกัน บางคนพยายามเพียงน้อยนิดก็สามารถสอบเข้าได้ง่ายๆ

ในขณะที่คนมากมายพยายามแล้วก็ยังสอบไม่ได้ ทำให้ต้องมุ่งมั่น ทุ่มเท ล้มแล้วลุก หลายครั้งหลายครา สอบแล้ว สอบอีก หลายๆ รอบ แต่ถ้าหากท่านที่ต้องการสอบแข่งขันฯ ได้ศึกษาแนวทาง แนวคิด ผ่านแนวข้อสอบที่ได้ถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในหนังสือคู่มือเล่มนี้ ข้อสอบที่ว่ายาก ก็จะไม่ยากอีกต่อไป เหตุผลเพราะคณาจารย์และทีมงาน ต่างตั้งใจพยายามวิเคราะห์ รวบรวม เรียบเรียง พัฒนาข้อสอบของปีต่างๆ ครบถ้วนทุกวิชา

นำมากลั่นกรอง ออกมาเป็นแนวข้อสอบ วันนี้โอกาสของการที่จะสอบเข้าทำงานในหน่วยงานราชการได้ถูกเปิดออกกว้างขึ้น ด้วยคู่มือเล่มนี้ ที่จะมอบความรู้ เพิ่มทักษะในการทบทวน การทดลองทำข้อสอบ ให้สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานราชการต่างๆ ได้มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา
รีวิวสินค้า : หนังสือ แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3 ทำได้ สอบได้ 100% ภายใน 3 วัน
สินค้าที่อยากบอกต่อ
คำค้นหายอดนิยม top