Promotion

Tag : หนังสือสอบ กฟภ.63


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 วุฒิ ปวส./ป.ตรี จำนวน 223 อัตรา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 โดยมีอัตรารับสมัครเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ จำนวน 29 อัตรา