Promotion

Tag : การไฟฟ้านครหลวง64


การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 141 อัตรา (25 ก.พ.-3 มี.ค 64)
การไฟฟ้านครหลวง ประกาศเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 141 อัตรา รับผ่านสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 ม