Promotion
ด่วน!! กองทัพอากาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็น "นักเรียนจ่าอากาศ" ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 397 อัตรา

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 397 อัตรา ดังนี้ ตามรายละเอียดดังนี้


จำนวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล 

     กลุ่มที่ 1 ประเภทบุคคลพลเรือน จำนวน 382 นาย เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน 10 เหล่า ได้เเก่ เหล่าทหารแพทย์, เหล่าทหารต้นหน (ควบคุมอากาศยานและเเจ้งเตือน), เหล่าทหารอุตุ, เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารพัสดุ, เหล่าทหารการเงิน, เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

     กลุ่มที่ 2 ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ จำนวน 15 นาย เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน 2 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร 


คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 

2. ประเภทบุคคลพลเรือน เป็นชายโสด อายุ 18 - 20 ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2546 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2548)

3. ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ (เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ) เป็นชายโสด อายุ 21 - 24 ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2542 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2545) ต้องมีระยะเวลาประจำการไม่น้อยกว่า 2 ปี ระหว่างรับราชการไม่เคยต้องโทษถึงขั้น "ขัง"

4. มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดเเล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้


หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัครฉบับจริง (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์)

2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตร หรือใบรับรองของสถานศึกษา ซึ่งแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร

4. ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ ต้องมีหนังสือรับรองความ ประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จำนวน 2 ฉบับ


การรับสมัครสอบ

สมัครทาง Internet เท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2566 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครที่เว็บไซต์ http://atts.ac.th


การสอบวิชาการ

สอบวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะแจ้งสถานที่สอบ ที่นั่งสอบและเวลาสอบ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ที่เว็บไซต์ http://atts.ac.th


กำหนดการการรับสมัคร

กำหนดการการรับสมัคร "นักเรียนจ่าอากาศ" ประจำปีการศึกษา 2566

หนังสือเเนะนำ


หนังสือ เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ


เป็นหนังสือที่สร้างสรรแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศครบทั้ง 5 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษาโดยเน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบโดยเฉพาะ มาพร้อมเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดพร้อมคำอธิบายให้เข้าใจง่าย ใช้เวลาอ่านน้อย เพื่อให้ผู้อ่านเตรียมพร้อมสำหรับสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศได้อย่างมั่นใจ 100%


หนังสือ ติวเข้ม เตรียมสอบ จ่าอากาศ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน


รวบรวมและคัดเฉพาะแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยในแต่ละปี ทั้ง 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และภาษาไทยพร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อมีคำบรรยายชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบ ทุกประเด็น อ่านง่าย เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านประหยัดเวลาในการอ่านเพื่อเตรียมสอบและเตรียมพร้อมสำหรับสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศได้อย่างมั่นใจ 100%เ


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

• กองทัพอากาศ!! รับสมัครและสอบคัดเลือก กำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประจำปี 2563 จำนวน 151 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี

• กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ 499 อัตรา (ไม่ต้องสอบผ่านก.พ. ภาค ก)

• ด่วน !! เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็น นักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 505 อัตรา(ประจำปี 2565)


ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
฿650
ติวเข้ม เตรียมสอบ จ่าอากาศ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
฿199