FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

ติวเข้มแนวข้อสอบ ป.1-ป.6 ลด15%
แชร์
top
top
top

มาถึงหนังสือรวมทุกวิชาสำหรับน้องๆชั้นประถม รับรองว่าน้องๆต้องชอบแน่นอนค่ะ รวบรวมสรุปทุกวิชามาให้น้องๆภายในเล่มเดียว ครอบคลุมทุกเนื้อหาให้น้องๆได้อ่านเข้าห้องสอบกันค่ะ

หนังสือเล่มแรกเป็นของน้องป.1 เป็นหนังสือที่พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์)และติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.1 ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน

จุดเด่นของหนังสือ
- แนวข้อสอบครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 พร้อมเฉลยละเอียด อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน
- เพิ่มทักษะการทำข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์ (PISA) รองรับการศึกษายุค 4.0
- เพื่อให้นักเรียนใช้เตรียมสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคทั้งภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
คลิกที่นี่

หนังสือที่พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์)และติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.2 ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน

จุดเด่นของหนังสือ
- แนวข้อสอบครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 พร้อมเฉลยละเอียด อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน
- เพิ่มทักษะการทำข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์ (PISA) รองรับการศึกษายุค 4.0
- เพื่อให้นักเรียนใช้เตรียมสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคทั้งภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
คลิกที่นี่

หนังสือของป.3 เป็นแนวข้อสอบครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 แนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน เและแนวข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น ข้อสอบทันสมัย พร้อมอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้แม่นยำและรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง

จุดเด่นของหนังสือ
- แนวข้อสอบครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 พร้อมเฉลยละเอียด อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน
- เพิ่มทักษะการทำข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์ (PISA) รองรับการศึกษายุค 4.0
- เพื่อให้นักเรียนใช้เตรียมสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคทั้งภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
คลิกที่นี่

หนังสือของป.4 เป็นแนวข้อสอบครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 แนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน เและแนวข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น ข้อสอบทันสมัย พร้อมอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้แม่นยำและรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง

จุดเด่นของหนังสือ
- แนวข้อสอบครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 พร้อมเฉลยละเอียด อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน
- เพิ่มทักษะการทำข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์ (PISA) รองรับการศึกษายุค 4.0
- เพื่อให้นักเรียนใช้เตรียมสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคทั้งภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
คลิกที่นี่

หนังสือของป.5 เป็นแนวข้อสอบครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 แนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน เและแนวข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น ข้อสอบทันสมัย พร้อมอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้แม่นยำและรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง

จุดเด่นของหนังสือ
- แนวข้อสอบครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 พร้อมเฉลยละเอียด อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน
- เพิ่มทักษะการทำข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์ (PISA) รองรับการศึกษายุค 4.0
- เพื่อให้นักเรียนใช้เตรียมสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคทั้งภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
คลิกที่นี่

หนังสือของป.6 เป็นแนวข้อสอบครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 แนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน เและแนวข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น ข้อสอบทันสมัย พร้อมอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้แม่นยำและรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง

จุดเด่นของหนังสือ
- แนวข้อสอบครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 พร้อมเฉลยละเอียด อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน
- เพิ่มทักษะการทำข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์ (PISA) รองรับการศึกษายุค 4.0
- เพื่อให้นักเรียนใช้เตรียมสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคทั้งภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
คลิกที่นี่

เราได้รวบรวมหนังสือสำหรับเด็กประถมที่รวมทุกวิชามาให้น้องๆ รับรองว่าครอบคลุมทุกการสอบและข้อสอบเป็นข้อสอบที่น้องๆจะเจอในห้องสอบแน่นอนค่ะ หากสนใจสามารถดูได้ที่นี่

ความคิดเห็น : ติวเข้มแนวข้อสอบ ป.1-ป.6 ลด15%
สินค้าที่อยากบอกต่อ