Promotion
ทำความรู้จัก TEDET (ทีเด็ท) โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิต-วิทย์ สำหรับน้อง ๆ ชั้น ป.2 ถึง ม.3

      วันนี้แอดจะพาน้อง ๆ และคุณพ่อคุณแม่รวมถึงผู้ปกครองทุกท่านมาทำความรู้จักกับโครงการ TEDET หรือชื่อเต็มว่า Thailand Educational Development and Evaluation Tests เป็นโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรงนี้แอดจะขอเรียกสั้น ๆ ตามที่ทุกคนเรียกกันว่า โครงการ TEDET (ทีเด็ท) นะครับ

หน้าหลักเว็บไซต์ของโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

       โครงการ TEDET เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ (TME) โดยเพิ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และระบบคลังความรู้แบบ TEDET เข้ามาให้กับนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้ฝึกทำข้อสอบทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เป็นเลิศตามชื่อของโครงการเลยครับ

        แต่เดิมต้องบอกก่อนว่าโครงการนี้ในตอนเริ่มต้น ปี 2553 -2561 จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และหลังจากนั้นตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันจะถูกกำกับดูและจากศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) ที่บริหารจัดการแทนครับ

หน้าสองของเว็บไซต์ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โครงการ TEDET ดียังไง

1. นักเรียนในโครงการ TEDET นั้นจะได้ลองแก้ไขโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่ยูเนสโกรับรองว่าเป็นที่ 1 ด้านการศึกษา พร้อมรับโจทย์ปัญหากลับไปฝึกฝนหาคำตอบ

2. น้อง ๆ ในโครงการทุกคนจะได้ทราบผลการประเมินเปรียบเทียบ และรู้ถึงระดับความสามรถของตนเอง ซึ่งเป็นการผลักดันให้มีความพยายามเพิ่มขึ้นเพื่อระดับที่ดีกว่า

3. นักเรียนทุกคนจะได้รับ username และ password เข้าใช้ระบบการเรียนรู้ TEDET ที่มีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดต่าง ๆ จากเกาหลีใต้โดยตรง ซึ่งแตกต่างจากในหนังสือเรียนทั่วไป และยังสามารถทำได้ทั้ง online และ offline

4. โครงการ TEDET มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยบนระบบ online สามารถใช้ผ่านทาง Smart phone และ Tablet ต่าง ๆ เรียกได้ว่าเด็ดจริง ๆ

5. คุณพ่อคุณแม่รวมถึงผู้ปกครองทุกท่าน ยังเห็นพัฒนาการของคุณลูก เนื่องจาก TEDET มีระบบเก็บรวบรวมผลการทำงานทุกชิ้น เพื่อนำมาสรุปพร้อมนำเสนอผ่านกราฟใยแมงมุม ซึ่งเป็นการนำเสนอแบบเดียวกับเกาหลีใต้

หน้าสามของเว็บไซต์ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

แล้วเด็กจะได้อะไรนอกจากทำแบบฝึกหัดของเกาหลีใต้ ?  เป็นคำถามที่คุณพ่อแม่รวมถึงผู้ปกครองทุกท่านสงสัยต่อใช่ไหมครับ เดี๋ยวแอดจะบอกให้เป็นข้อแบบคร่าว ๆ นะครับ

  1. นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาที่เน้นการคิด วิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณและการคิดอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยโจทย์ที่แตกต่างจากในชั้นเรียน
  2. นักเรียนได้ประโยชน์จากผลการประเมินรายบุคคลของตนเองเพื่อพัฒนาจุดแข็งและเสริมจุดอ่อนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  3. ทางโรงเรียนสามารถนำผลการประเมินของนักเรียน (School Report) ไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าเว็บไซต์ ของผู้ใช้งานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เห็นแบบนี้แล้ว ผู้ปกครองหลายรวมถึงน้อง ๆ ต้องสงสัยอีกแน่ว่าจะจะเข้าโครงการ TEDET ได้อย่างไร?

จากที่แอดได้ลองไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาจาก เว็บไซต์ของโครงการ TEDET แอดสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ นะครับ คือ แบบแรกโรงเรียนจะทำการสมัครเข้าโครงการแล้วให้นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์เข้าโครงการ ส่วนอีกแบบจะเป็นผู้ปกครองหรือตัวเด็กเองที่อยู่ในเกณฑ์สมัครสอบตามสนามสอบที่โครงการเปิดสอบให้ พร้อมชำระค่าบริการ 300 บาท ครับ ซึ่งขั้นตอนก็แนะนำให้เข้าไปศึกษารายละเอียดกันนะครับ แอดได้แนบลิงก์ไว้ให้แล้วตอนท้ายบทความครับ

ถัดมาเป็นในส่วน ตัวอย่างข้อสอบ นะครับ ที่เราได้ลองหยิบมาให้ทดลองทำกันพร้อมมีเฉลยอธิบายแนวคิดที่เรียกได้ว่าเข้าใจอย่างถ่องแท้จริง ๆ ครับ 

แอดต้องขออนุญาตยกตัวอย่างข้อสอบเป็น ของน้องชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา อย่าละข้อให้เห็นนะครับ เพราะถ้ายกตัวอย่าทุกระดับชั้นตั้งแต่ ป.2 –  ม.3 ทุกคนน่าจะเบื่อ แต่แอดจะแปะแนวตัวอย่างข้อสอบของแต่ละระดับชั้นไว้ด้านล่างนะครับ ทุกคนจะได้ลองเข้าไปทดลองทำกันก่อนสมัครครับ

ตัวอย่างข้อสอบแรก นะครับ จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ของน้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้สอบรอบ All Star Intelligent Contest ของปีที่ผ่านมา ครับ

ตย. ข้อสอบ TEDET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ข้อที่ 2 )
รอบ all star intelligent contest 2019 
เฉลยข้อสอบ TEDET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ข้อที่ 2 )
รอบ all star intelligent contest 2019 

เป็นอย่างไรกับตัวอย่างแรกกันบ้างครับ เรียกได้ว่าทางโครงการเองเขาได้อธิบายตัวเฉลยข้อสอบเอาไว้ให้เเล้วเรียบร้อยในทุก ๆ ข้อเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูอีกสักตัวอย่างกันครับ 

ตัวอย่างข้อสอบถัดมา จะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ของน้องชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ที่ใช้สอบ All Star Intelligent Contest ของปีที่ผ่านมา (2019) ครับ  

ตย. ข้อสอบ TEDET วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ข้อที่ 23 )
รอบ all star intelligent contest 2019 
เฉลยข้อสอบ TEDET วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ข้อที่ 23 )
รอบ all star intelligent contest 2019 

รวมหนังสือสอบ TEDET คลิกที่นี่

คร่าว ๆ ประมาณนี้ครับ ถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนไปแอดมินและทีมงานต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ  และถ้าท่านใดสนใจสั่งหนังสือ คลิก 

ตัวอย่างข้อสอบ TEDET พร้อมเฉลย ตั้งแต่ ป.2 –  ม.3

ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

สมัครเข้าโครงการ TEDET  คลิก

อ้างอิงข้อมูล ภาพประกอบและ ตัวอย่างข้อสอบ : โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)


ซื้อครบ 899.- ส่งฟรี

Tel. : 0847003219

Facebook : https://www.facebook.com/serazuonline/
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ติวสอบคณิตศาสตร์ (TEDET, ASMO, สพฐ.)
฿315
-10.00%
฿350