Promotion
กองทัพอากาศ!! รับสมัครและสอบคัดเลือก กำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประจำปี 2563 จำนวน 151 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี

กองทัพอากาศ รับสมัครคัดเลือกกำลังพลสำรอง
เข้าเป็นทหารเป็นการชั่วคราว ประจำปี 2563กองทัพอากาศมีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหาร เป็นการชั่วคราว ประจำปี 2563 จำนวน 151 อัตรา  รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.กําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จํานวน 2 อัตรา
–  ได้รับวุฒิปริญญาตรี
2.กําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ในตําแหน่งนายทหารประทวน จํานวน 50 อัตรา
–  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3.กํกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ในตําแหน่งพลอาสาสมัคร จํานวน 99 อัตรา
–  ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3).

หน่วยงานที่เปิดรับสมัคร
– หน่วยสอบกรุงเทพฯ สมัครที่ กองกําลังพล กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
– หน่วยสอบจังหวัดนครปฐม สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน
– หน่วยสอบจังหวัดนครราชสีมา สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน 1
– หน่วยสอบจังหวัดลพบุรีสมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคบัการ กองบิน 2
– หน่วยสอบจังหวัดนครสวรรค์ สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน 4
– หน่วยสอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการกองบิน 5
– หน่วยสอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน 7
– หน่วยสอบจังหวัดอุบลราชธานี สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการกองบิน 21
– หน่วยสอบจังหวัดอุดรธานีสมัครที่แผนกกําลังพล กองบังคบัการ กองบิน 23
– หน่วยสอบจังหวัดเชียงใหม่ สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน 41
– หน่วยสอบจังหวัดพิษณุโลก สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน 46
– หน่วยสอบจังหวัดสงขลา สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน 56

การสมัครสอบ 
สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ก.ค. 63 ถึง วันศุกร์ที่ 24 ก.ค. 63(ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม "คลิก"

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรอง

หนังสือแนะนำ

หนังสือ คู่มือสอบทหารอากาศ (ชั้นประทวน) ติวเข้มพิชิตคะแนนเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

หนังสือ คู่มือสอบทหารอากาศ (ชั้นประทวน) ติวเข้มพิชิตคะแนนเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

รวมแนวข้อสอบทุกวิชา ทุกสูตร ที่ออกบ่อยทุกปี วิเคราะห์เจาะตรงทุกประเด็น ทุกเนื้อหา ครบถ้วนทุกวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ กฏหมาย คณิตศาสตร์ กว่า 1,000 ข้อ ภายใต้การตรวจสอบและการดำเนินการอย่างมีคุณภาพ โดยคณาจารย์คุณภาพทางวิชาการ ผู้มากประสบการณ์ทางด้านการสอบเข้าเพื่อเรียนต่อ และเพื่อเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ

แม้การสอบเข้าสอบทหารอากาศ ถือเป็นอีกหนึ่งการสอบระดับประเทศที่มีผู้เข้าสอบกันเป็นจำนวนมาก แต่หากคุณต้องการสอบทหารอากาศในปีล่าสุด สามารถมั่นใจได้ในการนำไปใช้งาน ทบทวน และทดลองทำข้อสอบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบได้อย่างแน่นอน

แนวข้อสอบที่ได้รับการคัดสรร กลั่นกรองจากเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยที่สุดของการสอบ

แนวข้อสอบสั้น กระชับ ได้ใจความ พร้อมหลักอธิบายในแนวข้อสอบข้อนั้นๆ อย่างละเอียด มุ่งเน้นให้ทดลองทำได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ มุ่งให้ทำข้อสอบในสนามสอบจริงได้ทันเวลา


สนใจสั่งซื้อหนังสือคลิก "หนังสือ คู่มือสอบทหารอากาศ (ชั้นประทวน)"  

!! สั่งซื้อครบ 899 จัดส่งฟรี !!

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
คู่มือสอบทหารอากาศ (ชั้นประทวน) ติวเข้มพิชิตคะแนนเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
฿280