Promotion
เทคนิคเร่งด่วนในการเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

♡♡ ชวนคุยเรื่องหนังสือ ♡♡

เทคนิคเร่งด่วนในการเตรียมตัวสอบเข้า ม.1


กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 นั้นคือวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีเวลาให้เราได้เตรียมตัวกันอีกประมาณครึ่งเดือน หากน้องๆ ยังรู้สึกว่าอ่านหนังสือได้ไม่เต็มที่ อยากให้ลองใช้เทคนิคนี้ดู

"ก่อนวันสอบจริงประมาณ 1 สัปดาห์ให้หาข้อสอบมานั่งทำโดยจำลองสถานการณ์ว่ากำลังนั่งสอบอยู่ในสนามสอบจริง"

เพื่อประเมินตัวเองว่ายังมีจุดบกพร่องตรงไหน  ให้เราแก้ไขตรงจุดนั้นแบบเร่งด่วน  อย่างน้อยการประเมินสถานการณ์คร่าว ๆ ในเบื้องต้นก็จะช่วยคัดกรองให้เราเห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง  เมื่อเห็นแล้วจะได้รีบแก้ไขให้ตรงจุด
พอวันสอบจริงมาถึงเราจะได้มีเวลาให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลาย เตรียมตั้งสติและสมาธิให้พร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบ

แต่ถ้าน้องๆ คนไหนที่มีเวลาเตรียมตัวสอบมาก่อนอย่างยาวนาน ก็สามารถใช้เทคนิคนี้ร่วมด้วยได้เช่นกัน

ในช่วงเวลานี้ถ้าน้องๆ มองหาแนวข้อสอบที่จะนำมาใช้ในการฝึก ขอแนะนำหนังสือชุด "รวมโจทย์สอบเข้า ม.1โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ" ใน 1 ชุดมี 3 เล่ม 3 วิชา  ได้แก่แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาไทย  และวิทยาศาสตร์ ซึ่งแต่ละเล่มจัดแบ่งข้อสอบออกเป็นชุด ๆ  ที่มีจำนวนข้อใกล้เคียงกับข้อสอบจริง  พร้อมเฉลยที่นำเสนอแนวคิดที่จะใช้เป็นแนว
ทางในการทำข้อสอบได้จริง

ขอให้น้องๆ ทำคะแนนได้สูงๆ และสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่ตั้งใจไว้ได้ทุกคนค่ะ


ขอแนะนำหนังสือสำหรับน้อง ๆ รวมโจทย์สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ

การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของนักเรียนระดับประถมปลาย การเพิ่มความแม่นยำทางกระบวนการคิดเพื่อทำข้อสอบในวิชาต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ต้องหมั่นฝึกฝน โดยเฉพาะทักษะทางคณิตศาสตร์ แนวข้อสอบนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความก้าวหน้า หากผู้เรียนทำข้อในหนังสือ "รวมโจทย์คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ" จนครบถ้วน และได้รับการชี้แนะจากครู ผู้ปกครองก็จะยิ่งสร้างความมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง จนประสบความสำเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่อแน่นอน

สนใจสั่งซื้อหนังสือ รวมโจทย์คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ


การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของนักเรียนระดับประถมปลาย การเพิ่มความแม่นยำเพื่อทำข้อสอบในวิชาต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ต้องหมั่นฝึกฝน โดยเฉพาะทักษะด้านภาษา ซึ่งวิชาภาษาไทย เป็นวิชาที่นักเรียนต้องอ่าน ตีความและวิเคราะห์เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องที่สุด หากผู้เรียนทำข้อสอบในหนังสือ "รวมโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ" จนครบถ้วน และได้รับการชี้แนะจากครู ผู้ปกครองก็จะยิ่งสร้างความมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง จนประสบความสำเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่ออย่างแน่นอน

สนใจสั่งซื้อหนังสือ รวมโจทย์ภาษาไทย สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ


การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของนักเรียนระดับประถมปลาย การเพิ่มความแม่นยำทางกระบวนการคิดเพื่อทำข้อสอบในวิชาต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ต้องหมั่นฝึกฝน โดยเฉพาะทักษะทางวิทยาศาสตร์ แนวข้อสอบนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความก้าวหน้า หากผู้เรียนทำข้อในหนังสือ "รวมโจทย์วิทยาศาสตร์สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ" จนครบถ้วน และได้รับการชี้แนะจากครู ผู้ปกครองก็จะยิ่งสร้างความมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง จนประสบความสำเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่ออย่างแน่นอน

สนใจสั่งซื้อหนังสือ รวมโจทย์วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ


ขอบคุณแหล่งที่มา : Patima Jampaveang

ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
รวมโจทย์วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1  โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ
฿162
-10.00%
฿180
รวมโจทย์คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1  โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ
฿225
-10.00%
฿250
รวมโจทย์ภาษาไทย สอบเข้า ม.1  โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ
฿148.50
-10.00%
฿165